نشریات دبستان1

سال 1402-1403

پاییز 1402
زمستان 1402

سال 1401-1402

پاییز 1401
زمستان1401
بهار 1402

سال 1401-1400

پاییز 1400
زمستان 1400
بهار 1401

سال 1400-99

پاییز 99
زمستان 99
بهار1400

سال 99-98

پاییز 98
زمستان 98
بهار 99

سال 98-97

پاییز 97
زمستان 97
بهار 98

سال 97-96

پاییز 96
زمستان 96
بهار 97

سال 96-95

پاییز 95
زمستان 95
بهار 96

سال 95-94

پاییز 94
زمستان 94
بهار 95

سال 94-93

پاییز 93
زمستان 93
بهار 94

سال 93-92

پاییز 92
زمستان 92
بهار 93

سال 92-91

پاییز 91
زمستان 91
بهار 92

سال 91-90

پاییز 90
زمستان 90
بهار 91

سال 90-89

پاییز 89
زمستان 89
بهار 90

سال 89-88

پاییز 88
زمستان 88
بهار 89

بازی با کلمه

رنگ آمیزی کارهای خوب

میان وعده سالم (مارپیچ)

انتخاب (زباله خشک و تر)

رنگ آمیزی (تصویر زمستانی)

کدام درست و کدام اشتباه

چند بازی خوب با طناب

تصویر پنهان (10 قاشق)

ماز (کوتاهترین راه)

رنگ آمیزی (تخم مرغ عید)

رنگ آمیزی برگهای پاییزی

خوراکیهای سالم و ناسالم

رنگ آمیزی (هفت سین)

ماز (ماهی و برکه)

کاردستی (دانه برفی)

5 چیستان

نقاشی احساسات

تصویر پنهان (اتصال اعداد)

2 تصویر 10 اختلاف

رنگ آمیزی تصویر پاییزی

نقطه به نقطه

رنگ آمیزی عددی

2 تصویر 8 اختلاف +رنگ آمیزی

رنگ آمیزی عددی (کریسمس)

نقاشی آسان (مرغ ماهیخوار)

رنگ آمیزی (فیل ها)

تصویر پنهان (قاشقهای گمشده)

رنگ آمیزی (تخم مرغ)

رنگ آمیزی (تصویر پاییزی)

چطور لاک پشت نقاشی کنیم

ماز (میمون و موز)

رنگ آمیزی (تصویر پاییزی)

تفاوت دو تصویر (بچه های شیطون)

نقاشی مرحله ای (قلعه)

نقاسی حرم

حیوانات را نقاشی کنید

رنگ آمیزی کن ( مترسک )

10 تفاوت دو تصویر را پیدا کن

در 5 مرحله یک اردک زیبا نقاشی کنید

رنگ آمیزی (آتش نشانی)

رنگ آمیزی (دهه فجر)

رمضان در بهار

رنگ آمیزی کن تا همه متوجه پاییز بشوند

جشن 22 بهمن را نقاشی کن

وبسایت واحد پزشکی مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم

درباره ما:

واحدپزشکی مجتمع معلم علاوه بر خدمات درمانی رایگان ، به تشکیل پرونده سلامت، انجام معاینات غربالگری سالیانه و فعالیتهای آموزشی برای دانش آموزان و کارکنان می پردازد...

تماس با ما:

آدرس: سعادت آباد بلوار دریا روبروی پارک دلاوران مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم متوسطه دوره دوم واحد پزشکی
تلفن: 88575955