فشار خون

معاینات فشارخون؛ در مقاطع متوسطه اول و دوم، برای تمام پایه ها سالیانه انجام می شود.

معاینه کنندگان: واحد پزشکی

در سال تحصیلی 1400-1399 با توجه به شرایط همه گیری کرونا، انجام معاینه فشارخون فقط برای ورودی های جدید و دانش آموزان پایه های هفتم و دهم برنامه ریزی و به صورت اختیاری و با نوبت دهی تلفنی (به تدریج طی ماههای آذر الی اسفند) انجام شد. از آنجایی که فقط حدود 20% جمعیت هدف در معاینه شرکت کردند، لذا بررسی آماری از معاینات امسال قابل انجام نیست.

برای اطلاع از وضعیت فشارخون فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نتایج آماری معاینات سال گذشته (سال تحصیلی 99-1398)به شرح زیر است :

از مجموع 432 دانش آموز بررسی شده؛

* فشارخون 397 نفر طبیعی بود (92 %).

* برای 9 نفر فشارخون پایین یا نسبتاً پایین ثبت شد (2 %)

* و 26 دانش آموز فشارخون بالا یا نسبتاً بالا داشتند (6 %)

برخی اقدامات واحدپزشکی پس از بررسی نتایج معاینات:

* پیوست کردن توصیه کتبی به کارت سلامت 20 دانش آموز در نسیم آنلاین

* توصیه به انجام آزمایشهای تکمیلی برای 4 دانش آموز * ارجاع 12 نفر به متخصص داخلی یا قلب

دو نمودار زیر وضعیت فشارخون در دو مقطع متوسطه1 و متوسطه2 را برحسب تعداد نشان می دهد

نمودار امسال در مقایسه با سال گذشته از نظر دانش آموزان دچار فشارخون بالا در وضعیت مطلوب تری قرار دارد.

و مقایسه تفکیکی پایه ها را نیز در نمودار زیر ببینید (بر حسب درصد):                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت دانش آموزان پایه دهم امسال از نظر فشارخون بالا نامطلوب است.

وبسایت واحد پزشکی مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم

درباره ما:

واحدپزشکی مجتمع معلم علاوه بر خدمات درمانی رایگان ، به تشکیل پرونده سلامت، انجام معاینات غربالگری سالیانه و فعالیتهای آموزشی برای دانش آموزان و کارکنان می پردازد...

تماس با ما:

آدرس: سعادت آباد بلوار دریا روبروی پارک دلاوران مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم متوسطه دوره اول واحد پزشکی
تلفن: 88575955