نتایج معاینات اولیه کارکنان

enlightened  اطلاعات این صفحه مربوط به کارکنان در سال تحصیلی 1402-1401 است  enlightened

کارکنان مجتمع آموزشی معلّم ترکیبی از افراد با تجربه و پیش کسوت و جوانان پرشور و انگیزه هستند. نمودار سنّی همکاران ما را ببینید:

در مجتمع معلّم از تمامی همکاران عزیز درخواست می شود که برای معاینات غربالگری اولیه به واحدپزشکی مراجعه کنند. این معاینات باید هر چهار سال یکبار تکرار شود. البته شرکت در معاینات غربالگری فقط برای کارکنان تمام وقت الزامی است.

در حال حاضر: 95% کارکنان تمام وقت، حداقل یکبار برای انجام معاینه به واحدپزشکی مراجعه کرده اند.
آمار تفکیکی درصد انجام معاینات همکاران هر مقطع:
دبستان یک دبستان دو متوسطه  یک متوسطه دو ستاد کارکنان پاره وقت و متفرقه (اختیاری)
96% 100% 93% 93% 97% 43%

 

نتایج آماری زیر از نتایج آخرین معاینه همکاران استخراج شده است:

تناسب وزن؛

وضعیت کارکنان از نظر تناسب وزن را در نمودار مشاهده می کنید.

جزئیات بیشتر: بیشترین درصد کارکنان با وزن طبیعی در بخش ستادی حضور دارند (46%) و کمترین درصد مربوط به کارکنان دبستان یک است (15%).

 

فشارخون؛

وضعیت کارکنان از نظر فشارخون را در نمودار مشاهده می کنید.

جزئیات بیشتر: بیشترین درصد کارکنان با فشارخون طبیعی در دبستان یک حضور دارند (88%) و کمترین درصد مربوط به کارکنان متوسطه (یک و دو) است (71%).

 

قندخون؛

برای بررسی وضعیت قندخون لازم است همکاران دو ساعت بعداز صبحانه (و رعایت ناشتایی در این دو ساعت) مراجعه کنند و چون این شرایط توسط تعداد اندکی از همکاران رعایت نشده بود آمار نتایج قندخون کمتر از سایر معاینات است.

وضعیت کارکنان از نظر قندخون را در نمودار مشاهده می کنید:

جزئیات بیشتر: بیشترین درصد کارکنان با قندخون طبیعی در دبستان یک حضور دارند (96%) و کمترین درصد مربوط به کارکنان دبستان دو است (75%).


اگر علاقمند هستید نتایج مقایسه ای در میان کارکنان مقاطع را بدانید...

وبسایت واحد پزشکی مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم

درباره ما:

واحدپزشکی مجتمع معلم علاوه بر خدمات درمانی رایگان ، به تشکیل پرونده سلامت، انجام معاینات غربالگری سالیانه و فعالیتهای آموزشی برای دانش آموزان و کارکنان می پردازد...

تماس با ما:

آدرس: سعادت آباد بلوار دریا روبروی پارک دلاوران مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم متوسطه دوره دوم واحد پزشکی
تلفن: 88575955