نشریات پیک سلامت کارکنان

سال 1400-99

سال 99-98

بهار تابستان 99

سال 98-97

پاییز و زمستان 97
بهار و تابستان 98

سال 97-96

پاییز- زمستان 96
بهار و تابستان 97

سال 96-95

پاییز و زمستان 95
بهار و تابستان 96

سال 95-94

پاییز و زمستان 94
بهار و تابستان 95

سال 94-93

پاییز و زمستان 93
بهار و تابستان 94

سال 93-92

پاییز و زمستان 92
بهار و تابستان 93

سال 92-91

پاییز و زمستان 91
بهار و تابستان 92

سال 91-90

پاییز و زمستان 90
بهار و تابستان 91

سال 90-89

پاییز و زمستان 89
بهار و تابستان 89

سال 89-88

وبسایت واحد پزشکی مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم

درباره ما:

واحدپزشکی مجتمع معلم علاوه بر خدمات درمانی رایگان ، به تشکیل پرونده سلامت، انجام معاینات غربالگری سالیانه و فعالیتهای آموزشی برای دانش آموزان و کارکنان می پردازد...

تماس با ما:

آدرس: سعادت آباد بلوار دریا روبروی پارک دلاوران مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم متوسطه دوره اول واحد پزشکی
تلفن: 88575955