طرح آفتاب

 

اساس طرح افزایش آمادگی جسمانی همکاران است.

آزمون: در طی یک سال تحصیلی، سه نوبت آمادگی جسمانی همکاران مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیاز داده می شود. سپس برحسب شرایط ویژه ی هر شخص و امتیاز کسب شده، برنامه ورزشی خاصّ فرد (تا زمان تست بعدی) به او داده می شود.

زنگ ورزش کارکنان: فضاهای مناسب ورزش در مدرسه در زمانهای مشخص در اختیار همکاران قرار داده می شود تا تمرینات ورزشی را به صورت گروهی و زیرنظر مربّی ورزشی دنبال کنند.

در پایان سال تحصیلی باتوجه به 1- میزان آمادگی جسمانی 2- میزان پیشرفت هر همکار در آزمونها و 3- حضور فعّال در زنگ ورزش بسته های تشویقی و رفاهی درنظرگرفته می شود.

آفتاب با همکاری مشترک واحد پزشکی و دپارتمان تربیت بدنی اجرا می شود.

وبسایت واحد پزشکی مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم

درباره ما:

واحدپزشکی مجتمع معلم علاوه بر خدمات درمانی رایگان ، به تشکیل پرونده سلامت، انجام معاینات غربالگری سالیانه و فعالیتهای آموزشی برای دانش آموزان و کارکنان می پردازد...

تماس با ما:

آدرس: سعادت آباد بلوار دریا روبروی پارک دلاوران مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم متوسطه دوره دوم واحد پزشکی
تلفن: 88575955