دو ورزش اصلاحی برای افتادگی شانه

دو ورزش اصلاحی برای افتادگی شانه

برای رفع افتادگی شانه انجام ورزش ها و تمرین هائی که بتوانند بر ثبات عضلات شانه بیفزایند توصیه می شود. تمرین های کششی و تقویتی زیر می تواند مفید باشد.

الف- تمرین کششی شانه:

در حالت ایستاده قرار بگیرید. با دست راست مچ دست چپ را پشت تنه بگیرید. حال سعی کنید دستها را به سمت عقب بکشید. این حرکت موجب کشش بافتهای نرم اطراف شانه می گردد. هر تمرین به مدت یک دقیقه انجام شود، سپس استراحت نموده و تمرین را با دست دیگر انجام دهید.

ب- تمرینات تقویتی:

برای بهبود وضعیت شانه ها بایستی عضلات بالا برنده شانه ها را تقویت نموده، یاد بگیرید شانه ها را در وضعیت طبیعی نگه دارید. این حرکات عبارتند از:

1- تمرین مربوط به دامنه حرکتی شانه ها:

در حالت ایستاده قرار بگیرید و سعی کنید شانه ها را به سمت بالا ببرید، سپس سعی کنید شانه ها را پایین تر از حد طبیعی بیاورید. تمرین بعدی جلو و عقب بردن شانه هاست بطوریکه کتفها را از هم دور یا به هم نزدیک کنید. این تمرین سبب تقویت عضلات بالا برنده کتف و همچنین عضلات دور کننده شانه ها از یکدیگر می شود.

2- تمرین تقویتی عضلات بالا برنده کتف در حالت نشسته :

در حالت نشسته قرار گرفته، دو وزنه در دستهایتان بگیرید. حال شانه ها را بالا برده و برای لحظاتی در این وضعیت نگه دارید، سپس پایین آورید. این تمرین موجب بهبود قدرت عضلات بالابرنده کتف و وضعیت شانه ها می شود. وزنه می تواند از 2.5 تا 14 کیلوگرم باشد.

شما می توانید با اجرای این تمرینات افتادگی شانه را برطرف کنید

وبسایت واحد پزشکی مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم

درباره ما:

واحدپزشکی مجتمع معلم علاوه بر خدمات درمانی رایگان ، به تشکیل پرونده سلامت، انجام معاینات غربالگری سالیانه و فعالیتهای آموزشی برای دانش آموزان و کارکنان می پردازد...

تماس با ما:

آدرس: سعادت آباد بلوار دریا روبروی پارک دلاوران مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم متوسطه دوره دوم واحد پزشکی
تلفن: 88575955