Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

header-bg

جستجوکار

43 آگهی در سایت ثبت شده است

جستجوبراساس مجموعه یا منطقه

معاینات رشد؛ در همه مقاطع سالیانه انجام می شود.

معاینه کنندگان: اندازه گیری قد و وزن توسط کادر هر مقطع و بررسی وضعیت به عهده پزشک مجتمع

                    

نتایج آماری سال جاری:

معاینات رشد سال تحصیلی 97-1396 به تدریج در پاییز توسط کادر مقاطع انجام شد.

نتایج بدست آمده از این معاینات به شرح زیر است :

* تعداد دانش آموزان : همه دانش آموزان مجتمع در این طرح معاینه شدند.

   معاینه قد :

 86% دانش آموزان در صدک طبیعی قد خود هستند.

  14% بلندتر از صدک سن شان هستند.

نمودار زیر تنها برای آنست که بتوانید با مقایسه قد فرزندتان با میانگین دانش آموزان همان پایه، دریافت صحیح تری از رشد قد او داشته باشید.

با توجه به نمودار زیر و آمار قد دانش آموزان و نمودار میانگین باید گفت که بیشتر این عزیزان در صدک طبیعی و بلند ( صدک 50-97 ) قرار دارند.

معاینات وزن :

  5% دانش آموزان کم وزن هستند

  45% دانش آموزان دارای وزن طبیعی می باشند

  21% از دانش آموزان دارای اضافه وزن هستند

  25% از دانش آموزان چاق هستند.

این آمار نشان میدهد که کمتر نیمی از دانش آموزان در وزن مناسب خود هستند و باید پدیده چاقی و کم تحرکی و عوارض خطرناک آن را در این عزیزان جدی گرفت.

 نمودار زیر تنهابرای آنست که با مقایسه وزن فرزندتان با میانگین همان پایه، از وضعیت وزنی ایشان اطلاع پیدا کنید.

 

برای اطلاع از وضعیت رشد فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نمودار زیر نشان می دهد که میانگین توده بدنی ( BMI ) بیشتر دانش آموزان در محدوده اضافه وزن و چاقی قرار دارند و به بیان دیگر، باید تحرک وتغذیه مناسب را در رشد فرزندان مان جدی تر بگیریم.

 

این معاینات با همکاری مقاطع به انجام رسید که لازم است از تمام همکاران مراتب تشکر خود را بیان نماییم.

دبستان 1               سرکار خانم عباسپور

دبستان 2               جناب آقای مسعودی

دوره اول متوسطه     جناب آقای ذاکری

دوره دوم متوسطه     جناب آقایان جمشیدی و نوروزی

 

 

معاینات بینایی؛ در مقاطع دبستان (1و2) سالیانه انجام می شود. با توجه به آنکه انتظار می رود دانش آموزان در مقاطع متوسطه 1و2 بتوانند ضعف بینایی شان را به پزشک و یا خانواده اطلاع دهند این معاینات برای مفاطع بالاتر از دبستان انجام نمی شود.

معاینه کنندگان: گروه بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ( دبستان 2 )، مربی بهداشت و گروه بینایی سنجی بهزیستی ( دبستان 1 )

 در مقطع دبستان 2 این معاینات بصورت بسیار دقیق و گسترده توسط تیم بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی انجام شد . در این معاینات کامل، علاوه بر سنجش دید دور، دید نزدیک دانش آموزان، رتینوسکپی، بررسی انحراف چشم و ...... انجام شد که نتایج آن در صفحه نسیم دانش آموزان وارد شده است.

نتایج آماری سال جاری:

معاینات بینایی سال تحصیلی97 - 1396 طی فصل پاییز انجام شد. و نتایج ذیل از آن بدست آمد:

* از مجموع 340 دانش آموز بررسی شده؛

* 165 نفر دید طبیعی دارا بودند.

* 35 دانش آموز از عینک استفاده می کنند.

* 28 نفر ضعف خفیف بینایی داشتندکه توصیه کتبی در پرونده نسیم شان درج شد.

* 43 نفر بدلیل احتمال عیوب انکساری و دلایل دیگر برای بررسی بیشتر به چشم پزشک ارجاع داده شدند.

* برای اطلاع از وضعیت بینایی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید

* نمودار زیر نتایج کلی معاینات را بصورت درصد بیان میدارد :

 

 معاینات وضعیت عمومی؛ در بدو ورود به هر مقطع انجام می شود. در این معاینات مواردی مثل احتمال کم خونی، بزرگی تیروئید، مشکلات پوستی و... بررسی می شود. همچنین به ناهنجاریهای رفتاری همانند ناخن جویدن نیز توجه میشود.

معاینه کنندگان: پزشک مجتمع

 

معاینات وضعیت عمومی سال تحصیلی 97 - 1396  به تدریج و طی سال تحصیلی انجام شد.

نتایج آماری سال جاری :

 

* از مجموع 278 دانش آموز بررسی شده؛ 142 نفر کاملاً طبیعی گزارش شدند و برای سایرین به تناسب مشکل، اقدامات لازم (توصیه های کتبی، ارجاع به متخصص، توصیه به ویزیت یا انجام آزمایش) صورت گرفت.

 

* از 136 مورد غیر طبیعی در معاینات ، هر کدام از مقاطع به شرح زیر سهم داشتند :

دبستان یک: 23 نفر ( که 2 نفر به متخصص ارجاع داده شدند )

دبستان دو: 31 نفر ( که 4 نفر به متخصص ارجاع داده شدند )

متوسطه یک: 47 نفر ( که  9 نفر به متخصص ارجاع داده شد )

متوسطه دو : 35 نفر ( که 2 نفر به متخصص ارجاع داده شدند )

* برای اطلاع از نتیجه معاینه وضعیت عمومی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید

 

* برای اطلاع از درصد موارد طبیعی و غیر طبیعی هر مقطع ، نمودار زیر را مشاهده کنید:

 

 

نتایج معاینات اولیه کارکنان

سال تحصیلی 95-1394

 

تعداد کارکنان مجتمع آموزشی پسرانه معلم بالغ بر 150 نفر (با نسبت تقریبی 1 به 5 زن و مرد) است. از این تعداد 125 نفر برای معاینه اولیه به واحد پزشکی مراجعه کرده اند.

* میزان همکاری کارکنان هر مقطع با واحدپزشکی به این شرح است:

ستاد: کارکنان بخشهای اداری و اجرایی، مالی، رایانه، پزشکی، مشاوره، آمفی تئاتر و انتشارات جزو کارکنان ستادی طبقه بندی شدند. 65% کارکنان ستادی مجتمع برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

دبستان یک: حدود 90% کارکنان مقطع دبستان یک برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

دبستان دو:بیش از 90% کارکنان مقطع دبستان دو برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

راهنمایی: 60% کارکنان مقطع راهنمایی برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

دبیرستان: نزدیک به 70% کارکنان مقطع دبیرستان برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

 

نمودارهای آماری زیر بر اساس معاینات کارکنان به دست آمده است:

 
 
 
 

 معاینات قلب و ریه؛ در بدو ورود به هر مقطع انجام می شود.

 معاینه کنندگان امسال: پزشک مجتمع

 

 

معاینات قلب و ریه سال تحصیلی 97 - 1396 به تدریج در طی سال تحصیلی انجام شد. 

نتایج آماری سال جاری :

 

* از مجموع 278 دانش آموز بررسی شده؛ وضعیت قلبی 22 نفر و وضعیت ریوی 39 نفر غیرطبیعی یا مشکوک گزارش شد که 11 نفر برای بررسی تخصصی قلب و 10 نفر برای بررسی تخصصی ریه به متخصص ارجاع شدند.

 

* برای اطلاع از وضعیت قلب و ریه فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

 

* در نمودار زیر درصد دانش آموزان دچار مشکل قلبی یا ریوی به نسبت کل افراد معاینه شده را می بینید :