Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

header-bg

هرکدام از اجزای دندان و بافتهای اطراف آن نام علمی خود را دارند که بهتر است با آنها آشنا شویم...

مینای دندان (Enamel): سخت ترين ماده موجود در بدن است كه لايه شفاف سطح دندان را تشكيل می دهد. مینا علاوه بر حفاظت از دندان از سایش و پوسیدگی، در زيبایی دندان تاثير عمده ای دارد. با تخريب مينا (پوسيدگی يا شكستگی) امكان ساخت مجدد آن توسط بدن وجود ندارد.  

عاج دندان (Dentin): عاج یک ماده ی سخت زنده بوجود آمده از تعداد زیادی لوله کوچک است. قسمت عمده بافت دندان از عاج تشكيل شده كه زير مينا قرار گرفته است. عاج بطور مداوم در طی عمر انسان تشكيل می شود. سختی عاج به اندازه مينا نيست بنابراين سرعت پيشرفت پوسيدگی در آن سريع تر است    

مغز دندان (Pulp): بخش زنده داخلی دندان شامل اعصاب، خون، عروق لنفاوی و باقیمانده ی بافت های دندانی را است. عصب و رگ های خونی در بخش مركزی دندان (در ريشه به صورت كانال و در تاج به صورت حفره) قرار گرفته اند. اعمال مربوط به تغذيه دندان، حس دندان و ساخت عاج جديد به عهده اين بخش از دندان است. با ملتهب شدن مغز دندان در اثر پوسيدگی يا جراحات، دندان درد ايجاد می گردد. ضمن اینکه امكان حركت ميكروب ها در چرخه خون و انتقال به نواحی ديگر فراهم خواهد شد. 

ادامه دارد...