Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

header-bg

به یاری خداوند و بر طبق برنامه از قبل اعلام شده در هر مقطع، معاینات سلامت دانش آموزان پایه هفتم به همت واحد پزشکی انجام شد.

اولیا محترم می توانند با مراجعه به نسیم و صفحه سلامت شخصی فرزندشان علاوه بر معاینه رشد، از نتیجه معاینات قلب و ریه، وضعیت عمومی و فشارخون فرزندخود مطلع شوند و از توصیه های درج شده در ذیل این نتایج، کمال استفاده را در ارتقاء سلامت فرزند خود بنمایند.

یادآوری میشود طبق برنامه زمان بندی شده از طرف هر مقطع، معاینات دندانپزشکی و ساختار قامتی در زمستان انجام خواهد شد.