Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

header-bg

با شروع سال تحصیلی و پس از تکمیل فهرست اطلاعات دانش آموزان هر مقطع، واحد پزشکی در اولین فرصت برای تمام دانش آموزان مجتمع، امکان دسترسی به نسیم (نرم افزار سلامت یار مجتمع) را فعال نمود.

در حال حاضر اولیا کلیه دانش آموزان مجتمع از آمادگی تا پیش دانشگاهی می توانند با مراجعه به نسیم وارد صفحه شخصی سلامت فرزندشان شوند.

پیشنهاد می کنیم قبل از ورود، دفترچه راهنمای نسیم را دانلود کرده و مطالعه فرمایید.

ضمنا نسخه چاپی این راهنما در جلسات اولیا و مربیان مقاطع در حال توزیع است.