Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

header-bg

آموزش امداد و نجات به دانش آموزان پایه دهم

<<امداد و نجات>> یک واحد 2نمره ای از درس آمادگی دفاعی دانش آموزان پایه دهم است.واحد پزشکی آموزش این بخش از درس آمادگی دفاعی را به عهده گرفته است.در صورت تمایل میتوانید جزوه تهیه شده این درس را دانلود نمایید

{phocadownload view=file|id=120|text=اصول کمک های اولیه|target=s}

{phocadownload view=file|id=121|text=نحوه پانسمان|target=s}