header-bg

 معاینات قلب و ریه؛ در بدو ورود به هر مقطع انجام می شود.

 معاینه کنندگان امسال: پزشک مجتمع

 

 

معاینات قلب و ریه سال تحصیلی 96 - 1395 به تدریج در طی زمستان انجام شد. 

نتایج آماری سال جاری :

 

* از مجموع 285 دانش آموز بررسی شده؛ وضعیت قلبی 23 نفر و وضعیت ریوی 24 نفر غیرطبیعی یا مشکوک گزارش شد که 8 نفر برای بررسی تخصصی قلب و 4 نفر برای بررسی تخصصی ریه به متخصص ارجاع شدند.

شایان ذکر است که بجهت اهمیت سلامت دانش آموزان، واحد پزشکی با برقراری تماس با خانواده ها، اطلاع رسانی های لازم را انجام داده است.

 

* برای اطلاع از وضعیت قلب و ریه فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

 

* در نمودار زیر درصد دانشآموزان دچار مشکل قلبی یا ریوی به نسبت کل رفراد معاینه شده را می بینید :