header-bg

 معاینات فشارخون؛ در مقاطع متوسطه اول (راهنمایی) و متوسطه دوم (دبیرستان) برای تمام پایه ها انجام می شود.

 معاینه کنندگان امسال: پزشک مجتمع

 

 

معاینات فشارخون سال تحصیلی 96 -1395 در مقطع متوسطه 1طی ماههای آذر و دی و در مقطع متوسطه 2 طی ماههای بهمن و اسفند انجام شد.

نتایج آماری سال جاری :

 

* از مجموع 366 دانش آموز بررسی شده؛ فشارخون بیش از 80% دانش آموزان طبیعی بود.

برای 16 نفر از دانش آموزان فشارخون پایین یا نسبتاً پایین ثبت شد و 50نفر هم دارای فشارخون بالا یا نسبتاً بالا بودند.

 

* اقدامات واحدپزشکی پس از بررسی نتایج معاینات: 

    ضمیمه کردن توصیه کتبی به کارت سلامت دانش آموز در نسیم آنلاین: 39 نفر

    توصیه به کنترل منظم فشارخون : 55 نفر

    ارجاع به متخصص و انجام آزمایشهای تکمیلی: 28 نفر

    

جهت اطلاع بیشتر از وضعیت فشارخون فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.


 

  نمودار زیر مقایسه فشارخون بالا و پایین و طبیعی را درمقطع متوسطه1 و متوسطه2  برحسب درصد نشان می دهد