header-bg

 معاینات فشارخون؛ در مقاطع متوسطه اول (راهنمایی) و متوسطه دوم (دبیرستان) سالیانه انجام می شود.

 معاینه کنندگان امسال: پزشکان مجتمع

 

 

نتایج آماری سال جاری:

معاینات فشارخون سال تحصیلی 95-1394 در مقطع متوسطه اول فروردین95 و در مقطع متوسطه دوم طی ماههای بهمن و اسفند94 انجام شد و نتایج از این قرار است:

 

* از مجموع 374 دانش آموز بررسی شده؛ فشارخون بیش از 80% دانش آموزان طبیعی بود. برای 23 نفر از دانش آموزان فشارخون پایین یا نسبتاً پایین و برای 49 نفر هم فشارخون بالا یا نسبتاً بالا ثبت شد.

 

* اقدامات واحدپزشکی پس از بررسی نتایج معاینات: 

    ضمیمه کردن توصیه کتبی به کارت سلامت دانش آموز در نسیم آنلاین: 49 نفر

    دعوت به واحدپزشکی جهت ویزیت و بررسی بیشتر: 24 نفر

    توصیه به انجام آزمایشهای تکمیلی: 9 نفر

    ارجاع به متخصص: 11 نفر

جهت اطلاع بیشتر از وضعیت فشارخون فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

* در دو نمودار زیر جزئیات بیشتری از وضعیت فشارخون دانش آموزان را در مقطع و پایه به ترتیب مشاهده می کنید:
 

نمودار1 مقایسه وضعیت فشارخون در دو مقطع را به درصد نشان می دهد

 

نمودار2 مقایسه فشارخون بالا و پایین را در پایه های هفتم تا پیش دانشگاهی به درصد نشان می دهد