header-bg

معاینات رشد؛ در همه مقاطع سالیانه انجام می شود.

معاینه کنندگان: اندازه گیری قد و وزن توسط کادر هر مقطع و بررسی وضعیت به عهده پزشکان مجتمع

                    

نتایج آماری سال جاری:

معاینات رشد سال تحصیلی 96-1395 به تدریج طی دوماه مهر و آبان توسط کادر مقاطع انجام شد.

نتایج بدست آمده از این معاینات به شرح زیر است :

* تعداد دانش آموزان : همه دانش آموزان مجتمع در این طرح معاینه شدند.

   معاینه قد :

 92% دانش آموزان در صدک طبیعی قد خود هستند

  8% بلندتر از صدک سن شان هستند و کمتر از یک درصد کوتاه تر از صدک مطلوب می باشند.

نمودار زیر تنها برای آنست که بتوانید با مقایسه قد فرزندتان با میانگین دانش آموزان همان پایه، دریافت صحیح تری از رشد قد او داشته باشید.

با توجه به آمار قد دانش آموزان و نمودار میانگین باید گفت که بیشتر این عزیزان در صدک طبیعی و بلند ( صدک 50-97 ) قرار دارند.

معاینات وزن :

  3% دانش آموزان کم وزن هستند

  56% دانش آموزان دارای وزن طبیعی می باشند

  20% از دانش آموزان دارای اضافه وزن هستند

  21% از دانش آموزان چاق هستند.

این آمار نشان میدهد که تنها نیمی از دانش آموزان در وزن مناسب خود هستند و باید پدیده چاقی و کم تحرکی و عوارض خطرناک آن را در این عزیزان جدی گرفت.

 نمودار زیر تنهابرای آنست که با مقایسه وزن فرزندتان با میانگین همان پایه، از وضعیت وزنی ایشان اطلاع پیدا کنید.

 

برای اطلاع از وضعیت رشد فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نمودار زیر نشان می دهد که میانگین توده بدنی ( BMI ) بیشتر دانش آموزان در محدوده اضافه وزن و چاقی قرار دارد و به بیان دیگر، باید تحرک وتغذیه مناسب را در رشد فرزندان مان جدی تر بگیریم.

 

این معاینات با همکاری مقاطع به انجام رسید که لازم است از تمام همکاران مراتب تشکر خود را بیان نماییم.

دبستان 1               سرکار خانم بروغنی

دبستان 2               جناب آقای مسعودی

دوره اول متوسطه     جناب آقای صبوری

دوره دوم متوسطه     جناب آقایان جمشیدی و صداقت