header-bg

معاینات رشد؛ در همه مقاطع سالیانه انجام می شود.

معاینه کنندگان: اندازه گیری قد و وزن توسط کادر هر مقطع و بررسی وضعیت به عهده پزشکان مجتمع

                    

نتایج آماری سال جاری:

معاینات رشد سال تحصیلی 95-1394 به تدریج طی چهارماه اول سال تحصیلی انجام شد و نتایج از این قرار است:

* از مجموع 773 دانش آموز بررسی شده؛

قد 717 نفر در محدوده طبیعی یعنی بین صدک 3 و 97 نمودار سنی قرار داشت.  پنجاه و چهار نفر بلندتر از صدک 97 و دو نفر کوتاه تر از صدک 3 بودند. میانگین قد دانش آموزان تمام پایه ها در حدفاصل صدک 50 و 97 نمودار کشوری ایران قرار دارد که رضایت بخش است.

وزن 403 نفر در محدوده قابل قبول یعنی بین صدک 5 و 85 نمودار بود. بیست نفر کم وزن (زیر صدک5)، 151 نفر اضافه وزن (بین صدک 85 و 95) و 199 نفر هم چاق (بالاتر از صدک95) هستند. میانگین شاخص توده بدنی دانش آموزان اکثر پایه های تحصیلی در محدوده اضافه وزن (حدفاصل صدک 85 تا 95) قرار دارد که رضایت بخش نیست.

* برای اطلاع از وضعیت رشد فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید

دو نمودار زیر را ببینید: