header-bg

 

معاینات بینایی؛ در مقاطع دبستان (1و2) سالیانه انجام می شود. با توجه به آنکه انتظار می رود دانش آموزان در مقاطع متوسطه 1و2 بتوانند ضعف بینایی شان را به پزشک و یا خانواده اطلاع دهند این معاینات برای مفاطع بالاتر از دبستان انجام نمی شود.

معاینه کنندگان: کارشناسان بینایی سنجی بهزیستی، مربی بهداشت و پزشک مجتمع

 

نتایج آماری سال جاری:

معاینات بینایی سال تحصیلی96 - 1395 طی سه ماه آبان و آذر و دی انجام شد و نتایج ذیل از آن بدست آمد:

* از مجموع 364 دانش آموز بررسی شده؛ 41 دانش آموز از عینک استفاده می کنند و سایرین بدون عینک بودند.

* از میان دانش آموزان معاینه شده 29 نفر بدلیل احتمال عیوب انکساری برای بررسی بیشتر به چشم پزشک ارجاع داده شدند که از این تعداد 20 نفر بدلیل ضعف بینایی و 9 نفر به جهت احتمال نامناسب بودن عینک به پزشک معرفی شدند.

* برای اطلاع از وضعیت بینایی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید

* نمودار زیر نتایج کلی معاینات را بصورت درصد بیان میدارد :