header-bg

 

معاینات بینایی؛ در مقاطع دبستان (1و2) سالیانه انجام می شود. با توجه به آنکه انتظار می رود دانش آموزان در مقاطع متوسطه 1و2 بتوانند ضعف بینایی شان را به پزشک و یا خانواده اطلاع دهند این معاینات برای مفاطع بالاتر از دبستان انجام نمی شود.

معاینه کنندگان: گروه بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ( دبستان 2 )، مربی بهداشت و گروه بینایی سنجی بهزیستی ( دبستان 1 )

 در مقطع دبستان 2 این معاینات بصورت بسیار دقیق و گسترده توسط تیم بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی انجام شد . در این معاینات کامل، علاوه بر سنجش دید دور، دید نزدیک دانش آموزان، رتینوسکپی، بررسی انحراف چشم و ...... انجام شد که نتایج آن در صفحه نسیم دانش آموزان وارد شده است.

نتایج آماری سال جاری:

معاینات بینایی سال تحصیلی97 - 1396 طی فصل پاییز انجام شد. و نتایج ذیل از آن بدست آمد:

* از مجموع 340 دانش آموز بررسی شده؛

* 165 نفر دید طبیعی دارا بودند.

* 35 دانش آموز از عینک استفاده می کنند.

* 28 نفر ضعف خفیف بینایی داشتندکه توصیه کتبی در پرونده نسیم شان درج شد.

* 43 نفر بدلیل احتمال عیوب انکساری و دلایل دیگر برای بررسی بیشتر به چشم پزشک ارجاع داده شدند.

* برای اطلاع از وضعیت بینایی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید

* نمودار زیر نتایج کلی معاینات را بصورت درصد بیان میدارد :