header-bg

 

معاینات بینایی؛ در مقطع دبستان (1و2) سالیانه انجام می شود. منطقاً انتظار می رود نوجوانان و جوانان خود متوجه مشکلات بینایی شده و آن را به خانواده گزارش دهند لذا این معاینات برای مقاطع بالاتر پیش بینی نشده است.

معاینه کنندگان: مربیان پیش دبستان، مربی بهداشت و پزشکان مجتمع

 

نتایج آماری سال جاری:

معاینات بینایی سال تحصیلی 95-1394 در فصل پاییز انجام شد و نتایج از این قرار است:

* از مجموع 386 دانش آموز بررسی شده؛ 61 دانش آموز از عینک استفاده می کردند و سایرین بدون عینک بودند.

* از میان دانش آموزان با عینک، 9 نفر به دلیل احتمال نیاز به تغییر شماره عینک به چشم پزشک ارجاع شدند (2 نفر از پایه چهارم دبستان، 3 نفر از دانش آموزان پنجم و 4 نفر هم از کلاس ششم).

* از میان دانش آموزان بدون عینک 24 نفر به دلیل احتمال عیوب انکساری یا برای بررسی بیشتر به چشم پزشک ارجاع شدند و برای والدین 11 نفر هم به دلیل ضعف خفیف بینایی توصیه کتبی ضمیمه پروفایل دانش آموز در نسیم آنلاین شد. بینایی 290 نفر باقیمانده هم طبیعی یا در حد قابل قبول بود.

* تعداد دانش آموزان بدون عینک ارجاع شده به چشم پزشک از هر پایه از این قرار است> آمادگی: 2 نفر،   پیش دبستان: 5 نفر،   اول: -   دوم: -   سوم: 3 نفر،   چهارم: 2 نفر،   پنجم: 9 نفر،   ششم:3 نفر

* برای اطلاع از وضعیت بینایی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید

* نمودار زیر درصد دانش آموزان ارجاع شده به چشم پزشک (مجموع افراد با عینک و بدون عینک) را پس از معاینه به نسبت کل دانش آموزان هر پایه نشان می دهد