Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

header-bg

آنچه که باید قبل از اندازه گیری فشارخون رعایت کنید

1- مدت طولانی ناشتا نباشید

2- از نیم ساعت قبل از اندازه گیری موارد زیر را رعایت کنید:

    الف- قهوه، چای و هیچ نوع نوشیدنی انرژی زا ننوشید

    ب- غذا نخورید

    ج- فعالیت بدنی شدید انجام ندهید

    د- سیگار نکشید

3- مثانه خالی از ادرار باشد و استرس نداشته باشید

4- پنج دقیقه قبل از اندازه گیری موارد زیر را رعایت کنید:

   الف- روی یک صندلی آرام بنشینید و تکیه دهید

   ب- پاها روی هم نباشد

5- هنگام اندازه گیری:

   الف- بازویی که برای اندازه گیری فشارخون استفاده می شود باید برهنه باشد یا آستین لباس نازک باشد

   ب- عضلات دست را سفت یا منقبض نکنید. بهتر است دست روی یک تکیه گاه در سطح قلب باشد

   ج- اگز لازم شد دوباره فشارخون گرفته شود یک تا دو دقیقه صبر کنید