Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

header-bg

کمیته پزشکی: در سال تحصیلی جاری (95-96) حدود 110 نفر از اولیاء در زمینه بهداشت و درمان فعالیت میکنند که 75 نفر از ایشان برای همکاری در "کمیته پزشکی مجتمع" اعلام آمادگی کرده اند و نامه درخواست همکاری برای افراد جدید نیز ارسال شده است. اعضای محترم کمیته توافق میکنند که در یک یا چند زمینه از موارد زیر با واحد پزشکی مجتمع همکاری نمایند:

1. معاینات سالیانه دانش آموزان

2. ویزیت دانش آموزان و کارکنان با تخفیف

3. فعالیتهای آموزشی

4. مشاوره در موارد خاص و اورژانسها

5. تامین تجهیزات پزشکی

اعضای کمیته پزشکی که از ابتدا تا کنون در برخی از این زمینه ها فعال بودند عبارتند از:

معاینات سالیانه دانش آموزان: سرکار خانمها دکتر باریک بین، حاجی آقاپور، دکتر حسنی، دکتر رفیعی راد، دکتر سلیمان، دکتر فلاح و کرمی- جناب آقایان دکتر آراد، دکتر افتخاری، دکتر الموسوی، دکتر پیشگو، دکتر دهقانی، دکتر طهوری، کیانی، دکتر گل نوری، دکتر میرحسینی و دکتر نظری مقدم

فعالیتهای آموزشی: سرکار خانمها بیرانوند، جهانگیری، شاکرمی، دکتر فدایی، دکتر مطلبی و دکتر وزیری- جناب آقایان دکتر حسینی، دکتر غیاثی و دکتر مطیعیان

مشاوره و ویزیت با تخفیف: سرکار خانمها: دکتر تفنگچی و دکتر رامزی- جناب آقایان دکتر آراد، دکتر الموسوی، دکتر پیشگو، دکتر خیراندیش، دکتر عبده کلاهچی و دکتر میرحسینی

تامین تجهیزات: سرکار خانمها دکتر طلایی و دکتر مقصودیان- جناب آقایان دکتر آراد، دکتر کریمان و دکتر مطیعیان

فرم قبول همکاری و عضویت در کمیته پزشکی مجتمع