پیام بهداشتی ماه

آبان۹۵- روز سینه پهلو

پیام بهداشتی آبان ماه– به مناسبت روز عفونت ریه (سینه پهلو-ذات الریه)

آیا می دانید که عفونت ریه (سینه پهلو) یک بیماری بالقوه خطرناک است؟

آیا می دانید که برخی بیماریهای ویروسی مثل آنفلوانزا، آبله مرغان، سرخک و… که نسبت به ابتلا به آنها نگران هستیم در سیر معمول خود خطر چندانی ندارند بلکه درصورت ایجاد عارضه خطرناک می شوند و شایعترین عارضه ای که از آن باید ترسید سینه پهلو است؟

 

آگاهی های خود را نسبت به بیماری “سینه پهلو” افزایش دهیم

دی۹۵- روز هوای پاک

پیام بهداشتی دی ماه– به مناسبت روز هوای پاک (۲۹ دی)

چند لحظه فکر کنید… آیا نیاز انسان به هوا حیاتی تر از آب و غذا نیست؟

آیا هرگز به فرزند خود اجازه می دهید که آب یا غذای آلوده مصرف کند؟ یا وارد محیطی شود که آلوده به تشعشعات رادیواکتیو یا یک ویروس مهلک است؟ چرا برای تنفس فرزندانمان هوای آلوده فراهم می کنیم؟!

 

وظایف دولتها و شهرداریها به جای خود… ما چه نقشی در کاهش آلودگی هوا ایفا می کنیم؟