پزشکی

قلب و ریه

 معاینات قلب و ریه؛ در بدو ورود به هر مقطع انجام می شود.

 معاینه کنندگان امسال: پزشک مجتمع

 

 

معاینات قلب و ریه سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶ به تدریج در طی سال تحصیلی انجام شد. 

نتایج آماری سال جاری :

 

* از مجموع ۲۷۸ دانش آموز بررسی شده؛ وضعیت قلبی ۲۲ نفر و وضعیت ریوی ۳۹ نفر غیرطبیعی یا مشکوک گزارش شد که ۱۱ نفر برای بررسی تخصصی قلب و ۱۰ نفر برای بررسی تخصصی ریه به متخصص ارجاع شدند.

 

* برای اطلاع از وضعیت قلب و ریه فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

 

* در نمودار زیر درصد دانش آموزان دچار مشکل قلبی یا ریوی به نسبت کل افراد معاینه شده را می بینید :

 

 

 

 

 

 …

فشار خون

 معاینات فشارخون؛ در مقاطع متوسطه اول (راهنمایی) و متوسطه دوم (دبیرستان) برای تمام پایه ها انجام می شود.

 معاینه کنندگان امسال: پزشک مجتمع

 

 

معاینات فشارخون سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶ در مقطع متوسطه ۱ و ۲ در فاصله آبان تا بهمن ماه انجام شد.

نتایج آماری سال جاری :

 

* از مجموع ۳۶۷ دانش آموز بررسی شده؛ فشارخون بیش از ۷۸% دانش آموزان طبیعی بود.

برای ۱۱ نفر از دانش آموزان فشارخون پایین یا نسبتاً پایین ثبت شد و ۷۰ نفر هم دارای فشارخون بالا یا نسبتاً بالا بودند.

 

* اقدامات واحدپزشکی پس از بررسی نتایج معاینات: 

    ضمیمه کردن توصیه کتبی به کارت سلامت دانش آموز در نسیم آنلاین: ۳۹ نفر

    توصیه به کنترل منظم فشارخون : ۷۴ نفر

    ارجاع به متخصص و انجام آزمایشهای تکمیلی: ۴۰ نفر

  از مقایسه آمار امسال با سالهای قبل اینگونه به نظر میرسد که روند فشار خون در دانش آموزان ( خصوصا دبیرستان دوره اول و دوم ) رو به افزایش است و این هشدار مهمی برای کنترل فاکتورهای سلامتی خواهد بود.

   

از آنجا که در پرونده تعدادی از دانش آموزان نکات مهمی درج شده است جهت اطلاع بیشتر از وضعیت فشارخون فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.


 

  نمودار زیر مقایسه فشارخون بالا و پایین و طبیعی را درمقطع متوسطه۱ و متوسطه۲  برحسب درصد نشان می دهد

دندانپزشکی

 

معاینات دندانپزشکی؛ در مقاطع دبستان یک و دو سالیانه و در مقاطع بالاتر فقط در سال ورود به مقطع انجام می شود.

معاینه کنندگان: دندانپزشکان عضو کمیته پزشکی مجتمع 

 

معاینات دندانپزشکیدر سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶ در ماههای دی و بهمن انجام شد.

این معاینات در مقطع دبستان ۲ با همکاری و تلاش گروه دندان پزشکان اطفال دانشگاه علوم پزشکی، در مقطع دبیرستان دوره اول و دوم توسط دکتر شهرابی فراهانی و در مقطع دبستان ۱ توسط سرکار خانم دکتر حسنی، انجام شد.

نتایج آماری سال جاری :

* از مجموع ۴۴۴ دانش آموز بررسی شده؛ ۱۳۵ نفر دچار پوسیدگی دندان شیری و ۱۲۴ نفر هم مبتلا به پوسیدگی دندان دائمی بودند.

* سایر توصیه های درمانی به شرح زیر می باشد:

ارتودنسی: ۲۰۴ نفر 

جرم گیری: ۴۴ نفر 

فیشورسیلانت: ۱۲۲ نفر 

* برای اطلاع از وضعیت دندانپزشکی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید

 

* درصد افراد دارای دندان پوسیده (از پیش دبستان تا پایه دهم) را در نمودار زیر مشاهده کنید:

 

 

تکامل

معاینات تکامل؛ در ابتدای ورود به مقطع دبستان یک انجام می شود (برای پایه های آمادگی و پیش دبستان). این معاینات بجهت ارزیابی دقیق تر و جامع تر، در انتهای سال تحصیلی انجام می شود. 

بررسیهای تکامل چهار حیطه شناختی-کلامی، اجتماعی، حرکتی و عاطفی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

معاینه کنندگان: ارزیابی اولیه توسط مربیان پیش دبستان و تفسیر نتایج توسط پزشک مجتمع

 

نتایج آماری سال جاری:

بررسیهای تکاملی سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶ در فروردین ماه انجام شد و نتایج آن به شرح زیر می باشد:

 * از مجموع ۴۱ نوآموز بررسی شده؛ نمره کل تکاملی تمام افراد خوب ارزیابی شد.

ارزیابی جداگانه حیطه های تکامل :  

* حیطه شناختی-کلامی؛ ۱ نفر نمره بیشتر از متوسط کسب کرد.

*  حیطه اجتماعی؛ ۱ نفر نمره کمتر از متوسط و ۱ نفر نمره بیشتر از متوسط کسب کرد.

*  حیطه حرکتی؛ ۱ نفر نمره بیشتر از متوسط کسب نمود.

*  حیطه عاطفی؛ ۱ نفر نمره کمتر از متوسط کسب کرد.

 

* برای اطلاع از وضعیت تکامل فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید

* نمودار زیر وضعیت کلی تکامل نوآموزان را بر اساس نفرات نشان می دهد:

 

 …

معاینات اسکلتی

 

در مقطع دبستان ۲ و راهنمایی و دبیرستان در بدو ورود به مقطع انجام می شود. با توجه به اینکه تا قبل از هفت سالگی بدلیل فرآیند رشد برخی ناهنجاریهای اسکلتی طبیعی است این معاینات برای مقطع دبستان ۱ پیش بینی نشده است.

 معاینه کنندگان: دبیران ورزش هر مقطع (۹۱-۹۰: جناب آقایان امین شریفی و شهریار ملااحمدی)

نتایج: شایعترین ناهنجاری اسکلتی دانش آموزان مشکلات ستون فقرات (اغلب افزایش قوس کمر) است.

نمودار: نتایج تفکیکی نهایی سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

توضیح: امسال بدلیل فشردگی برنامه ها و پاره ای مشکلات این معاینات در مقطع راهنمایی انجام نشد.

 

 

ساختار قامتی

 معاینات ساختار قامتی؛ در مقطع دبستان دو، متوسطه یک و متوسطه دو در بدو ورود به مقطع انجام می شود. با توجه به اینکه تا قبل از هفت سالگی بدلیل فرآیند رشد برخی ناهنجاریهای اسکلتی طبیعی است این معاینات برای مقطع دبستان یک پیش بینی نشده است.

معاینه کنندگان امسال: دبیران ورزش مقاطع  

 

 نتایج آماری سال جاری:

معاینات ساختار قامتی در سال تحصیلی۹۷-۱۳۹۶ با ارتقاء آموزشی همراه بود و با برگزاری دوره آموزشی ” بررسی، شناخت و راهکارهای مشکلات ساختار قامتی برای همکاران، سعی ما بر آن بود که هرچه دقیق تر این ارزیابی ها انجام گیرد.

نتایج این معاینات به شرح زیر می باشد :

 
* تعداد دانش آموزان: همه دانش آموزان پایه سوم، هفتم و دهم مجتمع معلم به تعداد ۱۸۹ نفر

  ۱۹ نفر برای بررسی بیشتر به متخصص ارجاع داده شدند

  برای ۱۷۵ نفر از والدین توصیه کتبی به کارت سلامت در نسیم آنلاین پیوست شد.

  برای ۶۱ نفر استفاده از کفی طبی توصیه شد.

 

* ناهنجاریهای کشف شده در ۴ دسته گنجانده شدند:

ناهنجاریهای پا: صافی کف پا، چرخش پاشنه و…

ناهنجاریهای زانو: زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، عقب زدگی زانو و…

ناهنجاریهای ستون فقرات: کیفوز (قوز)، لوردوز (افزایش گودی کمر)، اسکولیوز (انحراف طرفی) و…

ناهنجاریهای سایر اندامها: بیرون زدگی کتف، افتادگی شانه ها و…

جهت اطلاع بیشتر از وضعیت قامتی و اسکلتی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

 

برای مقایسه میزان ناهنجاری اندامهای مختلف نمودار زیر را ببینید

با توجه به آمار بدست آمده به نظر میرسد، بیش از نیمی از دانش آموزان هر پایه، با حداقل یکی از این نوع ناهنجاری ها دست به گریبان هستند. که بیشتر آنها در عادات غلط نشستن، حمل اشیا و مشکلات ناشی از اضافه وزن خلاصه می شود.

از تمامی همکارانی که در مقاطع ما رادر انجام این معاینات یاری نمودند سپاسگزاریم.

دبستان ۲             جناب آقای مسعودی

متوسطه دوره اول   جناب آقای ذاکری

متوسطه دوره دوم   جناب آقایان صفری و نجفی

بایگانی اخبار سال ۹۲-۱۳۹۱

رویدادهای سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱

شهریور ۹۱- بخشی از فاز دوم ارتقاء نسیم (آنلاین سازی برنامه) به بهره برداری رسید. در حال حاضر همکاران گرامی و اولیای عزیز قادر خواهند بود با ورود به سامانه، بخش شرح حال پرونده پزشکی خود/ فرزندشان را مشاهده نمایند.

شهریور ۹۱- کلاسهای گروه دوم دوره آموزشی ضمن خدمت همکاران (همکاران راهنمایی و دبیرستان و بقیه همکاران دبستان۱) هم در روزهای ۱۵ و ۱۸ شهریور از ساعت ۱۳-۹ در سالن اجتماعات دبیرستان برگزار شد. در مجموع ۲۵ نفر از همکاران مجوز دریافت امتیاز ضمن خدمت را کسب کردند.

مرداد ۹۱- کلاسهای گروه اول دوره آموزشی ضمن خدمت همکاران (اعضای کانون فارغ التحصیلان، همکاران دبستان۲ و بخشی از همکاران دبستان۱) با عنوان سلامت و رسانه در روزهای ۱۶ و ۱۸ مرداد برگزار شد. کلاسهای گروه دوم (همکاران راهنمایی و دبیرستان و بقیه همکاران دبستان۱) هم به امید خدا در روزهای ۱۵ و ۱۸ شهریور از ساعت ۱۳-۹ در سالن اجتماعات دبیرستان برگزار خواهد شد

مرداد ۹۱- شنبه هفتم مرداد ماه همایش معرفی و تبیین دوره آموزشی ضمن خدمت سلامت و رسانه برگزار شد و در پایان برگه ثبت نام در اختیار همکاران گرامی قرار گرفت. با توجه به استقبال گسترده، برگزاری دوره در ۲ گروه پیش بینی شد.

بایگانی اخبار سال ۹۱-۱۳۹۰

رویدادهای سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

تیر ۹۱- روز دوشنبه (۲۶/۴/۹۱) و طی مراسمی در نمازخانه دبستان دو، برندگان طراحی پیک سلامت تابستان معرفی و جوایز خود را دریافت کردند.

تیر ۹۱- با پایان یافتن سال تحصیلی مجموعه آموزشهای ماهیانه اولیای پیش دبستان گردآوری و در قالب پی.دی.اف روی سایت قرار داده شده است.

تیر ۹۱- کارت سلامت کلیه دانش آموزان مجتمع آموزش معلّم به انضمام توصیه ها و آموزشهای لازم به همراه کارنامه تحصیلی و شماره دوم سالنامه پیک سلامت اولیاء توزیع شد.

خرداد ۹۱- تمهیداتی اندیشیده شده تا ان شاءالله از سال تحصیلی آینده شیوه دریافت شرح حال سلامت (پرونده سلامت) و رؤیت کارت سلامت (نتایج معاینات) آنلاین و از طریق همین سایت صورت پذیرد. منتظر اطلاعیه های تکمیلی باشید.

خرداد ۹۱- شماره دوم سالنامه پیک سلامت اولیاء تدوین شد و ان شاءالله همراه با کارنامه تحصیلی توزیع خواهد شد.

اردیبهشت ۹۱- پیک سلامت دانش آموز مقاطع ۴گانه (شماره بهار) تدوین و توزیع شد.

اردیبهشت ۹۱- معاینه دندانپزشکی دانش آموزان اول راهنمایی در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۱ توسط جناب آقای دکتر میرحسینی (عضو کمیته پزشکی) انجام شد.

اردیبهشت ۹۱- طی فروردین ماه ۹۱ معاینات فشارخون پایه های اول تا سوم دبیرستان انجام شد.

اردیبهشت ۹۱- معاینات اسکلتی دبستان دو (پایه سوم) در فروردین ماه ۹۱ توسط جناب آقای ملااحمدی به پایان رسید و نتایج تحویل واحد پزشکی شد.

فروردین ۹۱- معاینات باقی مانده مقاطع که انشاءالله در سال ۹۱ انجام خواهد شد عبارتند از: اسکلتی دبستان دو و راهنمایی/ تکامل دبستان یک/ دندانپزشکی راهنمایی/ قلب، ریه و وضعیت عمومی دبیرستان/ فشارخون پایه های اول تا سوم دبیرستان

فروردین ۹۱- معاینات فشارخون دانش آموزان پیش دانشگاهی روز ۲۱ اسفند انجام شد.

فروردین ۹۱- طی اسفندماه معاینات قلب، ریه و وضعیت عمومی دبستان یک و دو انجام شد.

فروردین ۹۱- معاینه دندانپزشکی دانش آموزان اول دبیرستان در تاریخ ۱۰ اسفند ۹۰ توسط جناب آقای دکتر الموسوی (عضو کمیته پزشکی مجتمع) انجام شد.

اسفند ۹۰- معاینه اسکلتی دانش آموزان دبیرستان طی بهمن ماه توسط جناب آقای شریفی (دبیر محترم ورزش) انجام شد.

اسفند ۹۰- معاینات پیش بینی شده برای ماه اسفند از این قرار است؛ معاینه دندانپزشکی پایه اول راهنمایی: سه شنبه ۲ اسفند/ معاینه دندانپزشکی پایه اول دبیرستان: چهارشنبه ۱۰ اسفند/قلب، ریه و وضعیت عمومی پایه سوم دبستان: دوشنبه ۱۵ اسفند

اسفند ۹۰- معاینه دندانپزشکی دانش آموزان دبستان دو در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۰ توسط جناب آقای دکتر آراد (عضو کمیته پزشکی مجتمع) انجام شد.

اسفند ۹۰- معاینات رشد، فشارخون، قلب و ریه دانش آموزان مقطع راهنمایی طی بهمن ماه با همکاری سرکار خانم کرمی (عضو کمیته پزشکی مجتمع) تکمیل شد.

بهمن ۹۰- معاینات پیش بینی شده برای ماه بهمن از این قرار است؛ معاینه قلب، ریه، وضعیت عمومی و فشارخون پایه اول راهنمایی: سه شنبه ۱۱ بهمن، فشارخون دوم راهنمایی: پنج شنبه ۱۳ بهمن، فشارخون سوم راهنمایی: یک شنبه ۱۶ بهمن، دندانپزشکی دبستان دو: دوشنبه ۱۷ بهمن و دندانپزشکی راهنمایی (پایه اول): سه شنبه ۱۸ بهمن

بهمن ۹۰- معاینات بینایی دبستان یک و رشد دبیرستان در ماه دی تکمیل شد.

بهمن ۹۰- پس از پایان مهلت فراخوان دوم، پرونده سلامت نزدیک

تماس با ما

 
 
آدرس:     تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، مجتمع آموزشی- فرهنگی معلم، مقطع متوسطه ۱ (راهنمایی)، واحد پزشکی
 
تلفن:       ۸۸۵۷۵۹۵۵