بینایی

 

معاینات بینایی؛ در مقاطع دبستان (۱و۲) سالیانه انجام می شود. با توجه به آنکه انتظار می رود دانش آموزان در مقاطع متوسطه ۱و۲ بتوانند ضعف بینایی شان را به پزشک و یا خانواده اطلاع دهند این معاینات برای مفاطع بالاتر از دبستان انجام نمی شود.

معاینه کنندگان: گروه بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ( دبستان ۲ )، مربی بهداشت و گروه بینایی سنجی بهزیستی ( دبستان ۱ )

 در مقطع دبستان ۲ این معاینات بصورت بسیار دقیق و گسترده توسط تیم بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی انجام شد . در این معاینات کامل، علاوه بر سنجش دید دور، دید نزدیک دانش آموزان، رتینوسکپی، بررسی انحراف چشم و …… انجام شد که نتایج آن در صفحه نسیم دانش آموزان وارد شده است.

نتایج آماری سال جاری:

معاینات بینایی سال تحصیلی۹۷ – ۱۳۹۶ طی فصل پاییز انجام شد. و نتایج ذیل از آن بدست آمد:

* از مجموع ۳۴۰ دانش آموز بررسی شده؛

* ۱۶۵ نفر دید طبیعی دارا بودند.

* ۳۵ دانش آموز از عینک استفاده می کنند.

* ۲۸ نفر ضعف خفیف بینایی داشتندکه توصیه کتبی در پرونده نسیم شان درج شد.

* ۴۳ نفر بدلیل احتمال عیوب انکساری و دلایل دیگر برای بررسی بیشتر به چشم پزشک ارجاع داده شدند.

* برای اطلاع از وضعیت بینایی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید

* نمودار زیر نتایج کلی معاینات را بصورت درصد بیان میدارد :

 

رشد

معاینات رشد؛ در همه مقاطع سالیانه انجام می شود.

معاینه کنندگان: اندازه گیری قد و وزن توسط کادر هر مقطع و بررسی وضعیت به عهده پزشک مجتمع

                    

نتایج آماری سال جاری:

معاینات رشد سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ به تدریج در پاییز توسط کادر مقاطع انجام شد.

نتایج بدست آمده از این معاینات به شرح زیر است :

* تعداد دانش آموزان : همه دانش آموزان مجتمع در این طرح معاینه شدند.

   معاینه قد :

 ۸۶% دانش آموزان در صدک طبیعی قد خود هستند.

  ۱۴% بلندتر از صدک سن شان هستند.

نمودار زیر تنها برای آنست که بتوانید با مقایسه قد فرزندتان با میانگین دانش آموزان همان پایه، دریافت صحیح تری از رشد قد او داشته باشید.

با توجه به نمودار زیر و آمار قد دانش آموزان و نمودار میانگین باید گفت که بیشتر این عزیزان در صدک طبیعی و بلند ( صدک ۵۰-۹۷ ) قرار دارند.

معاینات وزن :

  ۵% دانش آموزان کم وزن هستند

  ۴۵% دانش آموزان دارای وزن طبیعی می باشند

  ۲۱% از دانش آموزان دارای اضافه وزن هستند

  ۲۵% از دانش آموزان چاق هستند.

این آمار نشان میدهد که کمتر نیمی از دانش آموزان در وزن مناسب خود هستند و باید پدیده چاقی و کم تحرکی و عوارض خطرناک آن را در این عزیزان جدی گرفت.

 نمودار زیر تنهابرای آنست که با مقایسه وزن فرزندتان با میانگین همان پایه، از وضعیت وزنی ایشان اطلاع پیدا کنید.

 

برای اطلاع از وضعیت رشد فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نمودار زیر نشان می دهد که میانگین توده بدنی ( BMI ) بیشتر دانش آموزان در محدوده اضافه وزن و چاقی قرار دارند و به بیان دیگر، باید تحرک وتغذیه مناسب را در رشد فرزندان مان جدی تر بگیریم.

 

این معاینات با همکاری مقاطع به انجام رسید که لازم است از تمام همکاران مراتب تشکر خود را بیان نماییم.

دبستان ۱               سرکار خانم عباسپور

دبستان ۲               جناب آقای مسعودی

دوره اول متوسطه     جناب آقای ذاکری

دوره دوم متوسطه     جناب آقایان جمشیدی و نوروزی

 …

کارکنان

نتایج معاینات اولیه کارکنان

سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

 

تعداد کارکنان مجتمع آموزشی پسرانه معلم بالغ بر ۱۵۰ نفر (با نسبت تقریبی ۱ به ۵ زن و مرد) است. از این تعداد ۱۲۵ نفر برای معاینه اولیه به واحد پزشکی مراجعه کرده اند.

* میزان همکاری کارکنان هر مقطع با واحدپزشکی به این شرح است:

ستاد: کارکنان بخشهای اداری و اجرایی، مالی، رایانه، پزشکی، مشاوره، آمفی تئاتر و انتشارات جزو کارکنان ستادی طبقه بندی شدند. ۶۵% کارکنان ستادی مجتمع برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

دبستان یک: حدود ۹۰% کارکنان مقطع دبستان یک برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

دبستان دو:بیش از ۹۰% کارکنان مقطع دبستان دو برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

راهنمایی: ۶۰% کارکنان مقطع راهنمایی برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

دبیرستان: نزدیک به ۷۰% کارکنان مقطع دبیرستان برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

 

نمودارهای آماری زیر بر اساس معاینات کارکنان به دست آمده است:

 
 
 
 …

وضعیت عمومی

 معاینات وضعیت عمومی؛ در بدو ورود به هر مقطع انجام می شود. در این معاینات مواردی مثل احتمال کم خونی، بزرگی تیروئید، مشکلات پوستی و… بررسی می شود. همچنین به ناهنجاریهای رفتاری همانند ناخن جویدن نیز توجه میشود.

معاینه کنندگان: پزشک مجتمع

 

معاینات وضعیت عمومی سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶  به تدریج و طی سال تحصیلی انجام شد.

نتایج آماری سال جاری :

 

* از مجموع ۲۷۸ دانش آموز بررسی شده؛ ۱۴۲ نفر کاملاً طبیعی گزارش شدند و برای سایرین به تناسب مشکل، اقدامات لازم (توصیه های کتبی، ارجاع به متخصص، توصیه به ویزیت یا انجام آزمایش) صورت گرفت.

 

* از ۱۳۶ مورد غیر طبیعی در معاینات ، هر کدام از مقاطع به شرح زیر سهم داشتند :

دبستان یک: ۲۳ نفر ( که ۲ نفر به متخصص ارجاع داده شدند )

دبستان دو: ۳۱ نفر ( که ۴ نفر به متخصص ارجاع داده شدند )

متوسطه یک: ۴۷ نفر ( که  ۹ نفر به متخصص ارجاع داده شد )

متوسطه دو : ۳۵ نفر ( که ۲ نفر به متخصص ارجاع داده شدند )

* برای اطلاع از نتیجه معاینه وضعیت عمومی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید

 

* برای اطلاع از درصد موارد طبیعی و غیر طبیعی هر مقطع ، نمودار زیر را مشاهده کنید:

 

 

قلب و ریه

 معاینات قلب و ریه؛ در بدو ورود به هر مقطع انجام می شود.

 معاینه کنندگان امسال: پزشک مجتمع

 

 

معاینات قلب و ریه سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶ به تدریج در طی سال تحصیلی انجام شد. 

نتایج آماری سال جاری :

 

* از مجموع ۲۷۸ دانش آموز بررسی شده؛ وضعیت قلبی ۲۲ نفر و وضعیت ریوی ۳۹ نفر غیرطبیعی یا مشکوک گزارش شد که ۱۱ نفر برای بررسی تخصصی قلب و ۱۰ نفر برای بررسی تخصصی ریه به متخصص ارجاع شدند.

 

* برای اطلاع از وضعیت قلب و ریه فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

 

* در نمودار زیر درصد دانش آموزان دچار مشکل قلبی یا ریوی به نسبت کل افراد معاینه شده را می بینید :

 

 

 

 

 

 …

فشار خون

 معاینات فشارخون؛ در مقاطع متوسطه اول (راهنمایی) و متوسطه دوم (دبیرستان) برای تمام پایه ها انجام می شود.

 معاینه کنندگان امسال: پزشک مجتمع

 

 

معاینات فشارخون سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶ در مقطع متوسطه ۱ و ۲ در فاصله آبان تا بهمن ماه انجام شد.

نتایج آماری سال جاری :

 

* از مجموع ۳۶۷ دانش آموز بررسی شده؛ فشارخون بیش از ۷۸% دانش آموزان طبیعی بود.

برای ۱۱ نفر از دانش آموزان فشارخون پایین یا نسبتاً پایین ثبت شد و ۷۰ نفر هم دارای فشارخون بالا یا نسبتاً بالا بودند.

 

* اقدامات واحدپزشکی پس از بررسی نتایج معاینات: 

    ضمیمه کردن توصیه کتبی به کارت سلامت دانش آموز در نسیم آنلاین: ۳۹ نفر

    توصیه به کنترل منظم فشارخون : ۷۴ نفر

    ارجاع به متخصص و انجام آزمایشهای تکمیلی: ۴۰ نفر

  از مقایسه آمار امسال با سالهای قبل اینگونه به نظر میرسد که روند فشار خون در دانش آموزان ( خصوصا دبیرستان دوره اول و دوم ) رو به افزایش است و این هشدار مهمی برای کنترل فاکتورهای سلامتی خواهد بود.

   

از آنجا که در پرونده تعدادی از دانش آموزان نکات مهمی درج شده است جهت اطلاع بیشتر از وضعیت فشارخون فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.


 

  نمودار زیر مقایسه فشارخون بالا و پایین و طبیعی را درمقطع متوسطه۱ و متوسطه۲  برحسب درصد نشان می دهد

دندانپزشکی

 

معاینات دندانپزشکی؛ در مقاطع دبستان یک و دو سالیانه و در مقاطع بالاتر فقط در سال ورود به مقطع انجام می شود.

معاینه کنندگان: دندانپزشکان عضو کمیته پزشکی مجتمع 

 

معاینات دندانپزشکیدر سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶ در ماههای دی و بهمن انجام شد.

این معاینات در مقطع دبستان ۲ با همکاری و تلاش گروه دندان پزشکان اطفال دانشگاه علوم پزشکی، در مقطع دبیرستان دوره اول و دوم توسط دکتر شهرابی فراهانی و در مقطع دبستان ۱ توسط سرکار خانم دکتر حسنی، انجام شد.

نتایج آماری سال جاری :

* از مجموع ۴۴۴ دانش آموز بررسی شده؛ ۱۳۵ نفر دچار پوسیدگی دندان شیری و ۱۲۴ نفر هم مبتلا به پوسیدگی دندان دائمی بودند.

* سایر توصیه های درمانی به شرح زیر می باشد:

ارتودنسی: ۲۰۴ نفر 

جرم گیری: ۴۴ نفر 

فیشورسیلانت: ۱۲۲ نفر 

* برای اطلاع از وضعیت دندانپزشکی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید

 

* درصد افراد دارای دندان پوسیده (از پیش دبستان تا پایه دهم) را در نمودار زیر مشاهده کنید:

 

 

تکامل

معاینات تکامل؛ در ابتدای ورود به مقطع دبستان یک انجام می شود (برای پایه های آمادگی و پیش دبستان). این معاینات بجهت ارزیابی دقیق تر و جامع تر، در انتهای سال تحصیلی انجام می شود. 

بررسیهای تکامل چهار حیطه شناختی-کلامی، اجتماعی، حرکتی و عاطفی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

معاینه کنندگان: ارزیابی اولیه توسط مربیان پیش دبستان و تفسیر نتایج توسط پزشک مجتمع

 

نتایج آماری سال جاری:

بررسیهای تکاملی سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶ در فروردین ماه انجام شد و نتایج آن به شرح زیر می باشد:

 * از مجموع ۴۱ نوآموز بررسی شده؛ نمره کل تکاملی تمام افراد خوب ارزیابی شد.

ارزیابی جداگانه حیطه های تکامل :  

* حیطه شناختی-کلامی؛ ۱ نفر نمره بیشتر از متوسط کسب کرد.

*  حیطه اجتماعی؛ ۱ نفر نمره کمتر از متوسط و ۱ نفر نمره بیشتر از متوسط کسب کرد.

*  حیطه حرکتی؛ ۱ نفر نمره بیشتر از متوسط کسب نمود.

*  حیطه عاطفی؛ ۱ نفر نمره کمتر از متوسط کسب کرد.

 

* برای اطلاع از وضعیت تکامل فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید

* نمودار زیر وضعیت کلی تکامل نوآموزان را بر اساس نفرات نشان می دهد:

 

 …

معاینات اسکلتی

 

در مقطع دبستان ۲ و راهنمایی و دبیرستان در بدو ورود به مقطع انجام می شود. با توجه به اینکه تا قبل از هفت سالگی بدلیل فرآیند رشد برخی ناهنجاریهای اسکلتی طبیعی است این معاینات برای مقطع دبستان ۱ پیش بینی نشده است.

 معاینه کنندگان: دبیران ورزش هر مقطع (۹۱-۹۰: جناب آقایان امین شریفی و شهریار ملااحمدی)

نتایج: شایعترین ناهنجاری اسکلتی دانش آموزان مشکلات ستون فقرات (اغلب افزایش قوس کمر) است.

نمودار: نتایج تفکیکی نهایی سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

توضیح: امسال بدلیل فشردگی برنامه ها و پاره ای مشکلات این معاینات در مقطع راهنمایی انجام نشد.

 

 

ساختار قامتی

 معاینات ساختار قامتی؛ در مقطع دبستان دو، متوسطه یک و متوسطه دو در بدو ورود به مقطع انجام می شود. با توجه به اینکه تا قبل از هفت سالگی بدلیل فرآیند رشد برخی ناهنجاریهای اسکلتی طبیعی است این معاینات برای مقطع دبستان یک پیش بینی نشده است.

معاینه کنندگان امسال: دبیران ورزش مقاطع  

 

 نتایج آماری سال جاری:

معاینات ساختار قامتی در سال تحصیلی۹۷-۱۳۹۶ با ارتقاء آموزشی همراه بود و با برگزاری دوره آموزشی ” بررسی، شناخت و راهکارهای مشکلات ساختار قامتی برای همکاران، سعی ما بر آن بود که هرچه دقیق تر این ارزیابی ها انجام گیرد.

نتایج این معاینات به شرح زیر می باشد :

 
* تعداد دانش آموزان: همه دانش آموزان پایه سوم، هفتم و دهم مجتمع معلم به تعداد ۱۸۹ نفر

  ۱۹ نفر برای بررسی بیشتر به متخصص ارجاع داده شدند

  برای ۱۷۵ نفر از والدین توصیه کتبی به کارت سلامت در نسیم آنلاین پیوست شد.

  برای ۶۱ نفر استفاده از کفی طبی توصیه شد.

 

* ناهنجاریهای کشف شده در ۴ دسته گنجانده شدند:

ناهنجاریهای پا: صافی کف پا، چرخش پاشنه و…

ناهنجاریهای زانو: زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، عقب زدگی زانو و…

ناهنجاریهای ستون فقرات: کیفوز (قوز)، لوردوز (افزایش گودی کمر)، اسکولیوز (انحراف طرفی) و…

ناهنجاریهای سایر اندامها: بیرون زدگی کتف، افتادگی شانه ها و…

جهت اطلاع بیشتر از وضعیت قامتی و اسکلتی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

 

برای مقایسه میزان ناهنجاری اندامهای مختلف نمودار زیر را ببینید

با توجه به آمار بدست آمده به نظر میرسد، بیش از نیمی از دانش آموزان هر پایه، با حداقل یکی از این نوع ناهنجاری ها دست به گریبان هستند. که بیشتر آنها در عادات غلط نشستن، حمل اشیا و مشکلات ناشی از اضافه وزن خلاصه می شود.

از تمامی همکارانی که در مقاطع ما رادر انجام این معاینات یاری نمودند سپاسگزاریم.

دبستان ۲             جناب آقای مسعودی

متوسطه دوره اول   جناب آقای ذاکری

متوسطه دوره دوم   جناب آقایان صفری و نجفی