کمیته پزشکی

کمیته پزشکی: در سال تحصیلی جاری (۹۵-۹۶) حدود ۱۱۰ نفر از اولیاء در زمینه بهداشت و درمان فعالیت میکنند که ۷۵ نفر از ایشان برای همکاری در “کمیته پزشکی مجتمع” اعلام آمادگی کرده اند و نامه درخواست همکاری برای افراد جدید نیز ارسال شده است. اعضای محترم کمیته توافق میکنند که در یک یا چند زمینه از موارد زیر با واحد پزشکی مجتمع همکاری نمایند:

۱٫ معاینات سالیانه دانش آموزان

۲٫ ویزیت دانش آموزان و کارکنان با تخفیف

۳٫ فعالیتهای آموزشی

۴٫ مشاوره در موارد خاص و اورژانسها

۵٫ تامین تجهیزات پزشکی

اعضای کمیته پزشکی که از ابتدا تا کنون در برخی از این زمینه ها فعال بودند عبارتند از:

معاینات سالیانه دانش آموزان: سرکار خانمها دکتر باریک بین، حاجی آقاپور، دکتر حسنی، دکتر رفیعی راد، دکتر سلیمان، دکتر فلاح و کرمی- جناب آقایان دکتر آراد، دکتر افتخاری، دکتر الموسوی، دکتر پیشگو، دکتر دهقانی، دکتر طهوری، کیانی، دکتر گل نوری، دکتر میرحسینی و دکتر نظری مقدم

فعالیتهای آموزشی: سرکار خانمها بیرانوند، جهانگیری، شاکرمی، دکتر فدایی، دکتر مطلبی و دکتر وزیری- جناب آقایان دکتر حسینی، دکتر غیاثی و دکتر مطیعیان

مشاوره و ویزیت با تخفیف: سرکار خانمها: دکتر تفنگچی و دکتر رامزی- جناب آقایان دکتر آراد، دکتر الموسوی، دکتر پیشگو، دکتر خیراندیش، دکتر عبده کلاهچی و دکتر میرحسینی

تامین تجهیزات: سرکار خانمها دکتر طلایی و دکتر مقصودیان- جناب آقایان دکتر آراد، دکتر کریمان و دکتر مطیعیان

فرم قبول همکاری و عضویت در کمیته پزشکی مجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …

تاریخچه و معرفی پزشکان

واحد پزشکی مجتمع معلم از ابتدای سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ با یک پزشک شروع به کار کرده است. acheter viagra فعالیت این واحد از ابتدای سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ تمام وقت شد 

 

 در این واحد علاوه بر خدمات درمانی رایگان برای دانش آموزان و کارکنان، به تشکیل پرونده سلامت کارکنان و دانش آموزان، انجام معاینات غربالگری سالیانه دانش آموزان و فعالیتهای آموزشی نیز  پرداخته میشود. پزشکان واحد از ابتدا تاکنون: دکتر سمیه امیری مقدم، دکتر زینب امیری مقدم و دکتر سیده معصومه بلوریان

تاریخچه و معرفی پزشکان

 

واحد پزشکی مجتمع معلم از ابتدای سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ با یک پزشک شروع به کار کرده است. فعالیت این واحد از ابتدای سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ با حضور دو پزشک تمام وقت شد 

 در این واحد علاوه بر خدمات درمانی رایگان برای دانش آموزان و کارکنان، به تشکیل پرونده سلامت کارکنان و دانش آموزان، انجام معاینات غربالگری سالیانه دانش آموزان و فعالیتهای آموزشی نیز  پرداخته میشود. پزشکان واحد از ابتدا تاکنون: دکتر سمیه امیری مقدم، دکتر زینب امیری مقدم و دکتر سیده معصومه بلوریان