متن های خبری واحد

گزارش نتایج معاینات سالیانه

با یاری خداوند متعال، معاینات غربالگری در حال انجام است.

اولیای دانش آموزان دبستان با مراجعه به صفحه سلامت شخصی فرزندشان (در نسیم آنلاین) و انتخاب کارت سلامت پایه فعلی وی، از نتیجه معاینات رشد، بینایی و دندانپزشکی (در حال انجام) مطلع خواهند شد.

اولیای دانش آموزان دبیرستانی- پایه اول و دوم (در حال انجام) نیز می توانند  به همین طریق از نتیجه معاینات رشد فرزندشان آگاه شوند

 …