مناسبت های بهداشتی ماه

آبان ماه

۱ آبان: آغاز هفته پیشگیری از مسمومیت ها

۱ آبان: روز اطلاع رسانی هپاتیت

۵ آبان: روز جهانی کاردرمانی

۱۷ آبان: روز رادیولوژی

۲۱ آبان: روز جهانی عفونت ریه (سینه پهلو)

۲۲-۲۹ آبان: هفته حمایت از بیماران کلیوی

۲۳ آبان: روز جهانی دیابت

۲۵ آبان: روز کتاب و کتابخوانی

خرداد ماه

 ۱ خرداد: روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف

 ۴ خرداد: روز جهانی تیروئید

 ۴ خرداد: آغاز هفته ملی بدون دخانیات

 ۱۰ خرداد: روز جهانی بدون دخانیات

۱۵ خرداد: روز جهانی محیط زیست و آغاز هفته ملی محیط زیست

 ۲۴ خرداد: روز جهانی اهداکنندگان خون

ماه مهر

۴ مهر: روز جهانی قلب

۶ مهر: روز جهانی (مبارزه با) هاری

۷ مهر: روز آتش نشانی و ایمنی

۸ مهر: روز جهانی ناشنوایان

۹ مهر: روز جهانی سالمند

۱۴ مهر: روز دامپزشکی

۱۶ مهر: روز جهانی کودک

۱۸ مهر: روز جهانی بهداشت روان

۱۹ مهر: روز جهانی مبارزه با درد

۲۰ مهر: روز جهانی آرتروز

۲۲-۲۸ مهر: هفته ملی سلامت زنان

۲۳ مهر: روز جهانی نابینایان و روز ملی مبارزه با سل

۲۴ مهر: روز جهانی غذا

۲۵ مهر: روز جهانی کمردرد

۲۶ مهر: روز تربیت بدنی و ورزش

۲۸ مهر: روز جهانی پوکی استخوان

فروردین ماه

۲ فروردین: روز جهانی آب  

۴ فروردین: روز جهانی مبارزه با سل

۱۸ فروردین: روز جهانی سلامت

۲۳ فروردین: روز ملی دندانپزشکی

۲۳ فروردین: روز جهانی پارکینسون

۲۸ فروردین: روز جهانی هموفیلی

۳۰ فروردین: روز ملی علوم آزمایشگاهی

اردیبهشت ماه

۱-۷ اردیبهشت: هفته ملی سلامت

۲ اردیبهشت: روز جهانی زمین پاک

۵ اردیبهشت: روز جهانی مالاریا

۷ اردیبهشت: روز ایمنی حمل و نقل

۸ اردیبهشت: روز جهانی بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی

۱۱ اردیبهشت: روز جهانی آسم و آلرژی

۱۵ اردیبهشت: روز جهانی ماما

۱۸ اردیبهشت: روز بیماریهای خاص و صعب العلاج

۱۸ اردیبهشت: روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

۳۰ اردیبهشت: روز ملی جمعیت

۳۱ اردیبهشت: روز ملی اهدای عضو

تیر ماه

۱ تیر: روز جهانی اهدای عضو

۵ تیر: روز جهانی مبارزه با مواد مخدّر

۱۳ تیر: روز ملّی مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و حیوان

۲۰ تیر: روز جهانی جمعیّت

۲۱ تیر: روز ملّی فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

۲۵ تیر: روز بهزیستی و تامین اجتماعی

مرداد ماه

  ۱-۷ مرداد: هفته حمایت از بیماران هموفیلی

  ۲ مرداد: روز ملی فیزیوتراپی

  ۳-۹ مرداد: هفته ملی حذف مالاریا

  ۷-۱۳ مرداد: هفته انتقال خون

  ۹ مرداد: روز اهدای خون

  ۱۰ مرداد: روز جهانی شیر مادر

  ۱۳-۱۹ مرداد: هفته ملی اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث و سوانح

اسفند ماه

۲ اسفند: روز ملی و آغاز هفته سلامت مردان

(این هفته از اولین پنجشنبه اسفند آغاز می شود)

۱۱ اسفند: روز بهداشت محیط

۱۵ اسفند: روز ملی درختکاری

۱۵-۲۲ اسفند: هفته منابع طبیعی

۱۹ اسفند: روز جهانی کلیه

شهریور ماه

 ۱ شهریور: روز ملی پزشک (بزرگداشت ابوعلی سینا)

 ۵ شهریور: روز ملی داروساز (بزرگداشت زکریای رازی)

۱۲ شهریور: روز جهانی بهورز

۱۸-۲۶ شهریور: هفته جهانی تحقیقات پزشکی

۱۹ شهریور: روز جهانی (مقابله با) خودکشی

۳۰ شهریور: روز جهانی آلزایمر

Scroll to top