حضور واحد پزشکی در همایش تغذیه، تربیت بدنی و سلامت

 

همایش تغذیه، تربیت بدنی و سلامت مجتمع در تاریخ ۱۳ دی ماه سال جاری برگزار شد.

واحد پزشکی با بررسی معاینات رشد و ساختار قامتی سالیان متوالی دانش آموزان مجتمع در تمام پایه ها و غربالگری در زمینه نتایج این معاینات به ارائه گزارش پرداخت.

نگاه کلان و آماری به روند رشد فرزندان و بررسی مطابق با صدک های طبیعی و غیر طبیعی می تواند راهگشای بسیاری از تدابیر حفظ سلامت باشد.

برای مشاهده اسلایدها کلیک نمایید

حضور واحد پزشکی در همایش تغذیه، تربیت بدنی و سلامت
Scroll to top