کلاس امداد و نجات برای پایه دهم

یکی از دروس پایه دهم از درس آمادگی دفاعی، بخش امداد و نجات است که در چند سال اخیر واحد پزشکی آموزش این بخش را به عهده گرفته است.

سرفصل های مهمو مورد نیاز دانش آموزان بر اساس جزوه آماده شده و بصورت عملی تدریس میشود.

برای دیدن تصاویر، جزئیات بیشتر و دانلود جزوه آموزشی، کلیک کنید

کلاس امداد و نجات برای پایه دهم
Scroll to top