نتایج معاینات رشد دانش آموزان در سامانه نسیم

اندازه گیری قد و وزن، معاینه ای است که هرسال تکرار می شود و گسترده ترین طیف مشمولین ( از آمادگی تا پایه دوازدهم ) را دارد.

یک معاینه ساده اما مهم !!

والدین گرامی می توانند با مراجعه به سامانه نسیم از نتیجه معاینه رشد عزیزانشان مطلع شوند.

برای بعضی از دانش آموزان نکات مهمی در مورد نتیجه رشد درج شده است که لازم به پیگیری والدین گرامی می باشد.

برای ورود به سامانه نسیم کلیک کنید

نتایج معاینات رشد دانش آموزان در سامانه نسیم
Scroll to top