نتایج آماری سوابق پزشکی کارکنان

در مجتمع معلّم از تمامی همکاران عزیز درخواست می شود که پرونده آنلاین سلامت خود را در سامانه نسیم تکمیل نموده و هر چهار سال یکبار آن را به روزرسانی کنند. البته تکمیل پرونده سلامت فقط برای کارکنان تمام وقت الزامی است.

در حال حاضر (سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸): ۹۳% کارکنان دبستان یک۶۳% کارکنان دبستان دو۹۰% از کارکنان (تمام وقت) متوسطه یک۶۹% از کارکنان (تمام وقت) متوسطه دو۷۸% از کارکنان ستادی و البته ۳۹% از کارکنان پاره وقت و متفرقه (که به صورت اختیاری در طرح شرکت کردند) دارای پرونده سلامت هستند

که نتایج آماری زیر از آنها استخراج شده است:

با توجه به مندرجات پرونده سلامت همکاران وضعیت سبک زندگی کارکنان مجتمع معلّم از این قرار است:

توضیح: شایعترین اختلال تغذیه پر اشتهایی و فراوان ترین ناهنجاری خواب کم خوابی است.

مشکلات سلامت که همکاران گزارش کرده اند از این قرار است:

بیماریهای داخلی ۳۱%؛ به ترتیب سه بیماری فشارخون بالا، چربی خون بالا و بیماریهای قلبی-عروقی شایعتر هستند.

انواع آلرژی ۱۵%؛ و شایعترین آن آلرژی تنفسی است که در یک پنجم موارد از نوع شدید (آسم) می باشد.

مشکلات اسکلتی- ماهیچه ای ۱۱%؛ شایعترین مورد گزارش شده، مشکلات دیسک بین مهره ای و سیاتیک است.

مشکلات مغز و اعصاب ۸%؛ آخرین نوع مشکل از نظر شیوع که نیمی از موارد آن مربوط به اضطراب است.

و مشکلات بینایی و شنوایی را در نمودار روبرو ببینید:

توضیح اینکه شایعترین مشکلات بینایی گزارش شده نزدیک بینی است.

نتایج آماری سوابق پزشکی کارکنان
Scroll to top