امداد و نجات برای دانش آموزان دبستان ۲

کمکهای اولیه۳با شروع سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ و به پیشنهاد واحد پرورشی دبستان ۲، طرح آموزش کمک های اولیه برای دانش آموزان دبستان ۲ در قالب یکی از سرفصلهای زنگ نشاط، تدوین و اجرا شد.

این برنامه در قالب سه دوره مجزا (مقدماتی-تکمیلی-پیشرفته) پیش بینی شده است اما در هرسال تحصیلی، اجرای هرکدام از دوره ها و نحوه ی انتخاب شرکت کنندگان به صلاحدید کادر اجرایی مقطع دبستان دو صورت می پذیرد.

در پایان هر دوره گواهینامه شرکت در دوره و نشان ویژه ی امداد و نجات به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

برای مطالعه کتابچه دوره مقدماتی کلیک کنید

برای مطالعه کتابچه دوره تکمیلی کلیک کنید

 برای مطالعه کتابچه دوره پیشرفته کلیک کنید

گزارش سالیانه

سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷   //  دوره های ۱ و ۲ برگزار شد؛

دوره مقدماتی با ثبت نام اختیاری دانش آموزان طی ماههای مهر و آبان و دوره تکمیلی پس از آزمون انتخابی از شرکت کنندگان دوره اول، طی ماههای دی و بهمن برگزار شد.

آموزش دهندگان: خانم دکتر امیری مقدم (مسوول واحدپزشکی)، خانم باباخانی (عضو کمیته پزشکی)، خانم دکتر حبیبی (عضو کمیته پزشکی) و جناب آقای دکتر یوسفی (عضو کمیته پزشکی)

 

سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ // دوره ۳ برگزار شد؛

دانش آموزانی که سال گذشته دوره های ۱و۲ را به پایان رسانده بودند و علاقمند به شرکت در دوره سوم بودند، انتخاب شدند. البته به دانش آموزان بهداشتیار مدرسه هم  اجازه داده شد تا در کلاس حضور داشته باشند. این دوره طی ماههای آذر و دی برگزار شد.

آموزش دهنده: خانم دکتر امیری مقدم (مسوول واحدپزشکی)

امداد و نجات برای دانش آموزان دبستان ۲
Scroll to top