از برنامه معاینات دندانپزشکی مطلع شوید

امسال نیز به یاری خداوند و با همکاری تنی چند از اولیا محترم دندانپزشک کمیته پزشکی، معاینات دهان و دندان دانش آموزان به شرح زیر برنامه ریزی شد :

* دبستان ۱                 شنبه  ۷ بهمن

* دبستان  ۲                چهارشنبه  ۳ بهمن

* متوسطه دوره اول       یکشنبه  ۳۰ دی

* متوسطه دوره دوم      جمعه ۲۸ دی

توجه فرمایید که معاینات دندانپزشکی مقاطع متوسطه صرفا برای دانش آموزان پایه های هفتم و دهم اجرا می شود.

پس از انجام معاینات، نتیجه آن در سامانه نسیم درج و مجددا به اطلاع اولیا محترم خواهد رسید.

از برنامه معاینات دندانپزشکی مطلع شوید
Scroll to top