بینایی

معاینات بینایی؛ در مقاطع دبستان (۱و۲)، سالیانه انجام می شود.

با توجه به آنکه انتظار می رود دانش آموزان دبیرستانی متوجه ضعف بینایی خود شده و آن را به خانواده اطلاع دهند این معاینات برای مقاطع بالاتر انجام نمی شود.

معاینه کنندگان: کادر اجرایی مقاطع برای پایه های اول تا ششم و گروه بینایی سنجی بهزیستی برای آمادگی و پیش دبستان

معاینات سال ۹۸ – ۱۳۹۷ در فصل پاییز انجام شد. لازم است از عزیزان دخیل در انجام یا هماهنگی معاینات بینایی، مراتب قدردانی خود را بیان نماییم:

دبستان ۱ سرکار خانم عباسپور

دبستان ۲ جناب آقایان جنابی و مسعودی

برای اطلاع از وضعیت رشد فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

* از مجموع ۳۱۷ دانش آموز بررسی شده؛

* ۲۷۴ نفر دارای دید طبیعی یا قابل قبول بودند.

* ۲۶ دانش آموز از عینک استفاده می کنند.

* ۳ نفر ضعف خفیف بینایی داشتندکه توصیه کتبی در پرونده نسیم شان درج شد.

* ۱۴ نفر بدلیل احتمال عیوب انکساری و دلایل دیگر برای بررسی بیشتر به چشم پزشک ارجاع داده شدند.

* دو نمودار زیر نتایج کلی معاینات را بصورت درصد بیان میدارد :

بدیهی است که موارد کشف مشکلات بینایی در دبستان یک بیشتر است چرا که اغلب دانش آموزان دچار ضعف بینایی پایه های بالاتر، پیشتر در معاینات سالهای گذشته شناسایی شده اند.

بینایی
Scroll to top