امسال هم غرفه واحد پزشکی مسابقه دارد

پنجمین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی در راه است و به یاری خداوند درنظر داریم که با مسابقات متنوع هیجان بیشتری برای همه بازدید کنندگان ( اعم از دانش آموزان، اولیا و همکاران ) فراهم آوریم.

عزیزانی که در طی سال تحصیلی تعامل بیشتری با واحد پزشکی داشته اند، امید موفقیت بیشتری در مسابقه خواهند داشت.

به همین نکته بسنده می کنیم که دانش آموزان و همکاران با دقت بیشتری پیک های سلامت منتشره را مطالعه نمایند و اولیا گرامی از طریق  نسیم از برنامه معاینات و نتایج آن برای فرزندشان مطلع باشند.

امسال هم غرفه واحد پزشکی مسابقه دارد
Scroll to top