اجزای دندانی۱

هرکدام از اجزای دندان و بافتهای اطراف آن نام علمی خود را دارند که بهتر است با آنها آشنا شویم…

مینای دندان (Enamel): سخت ترین ماده موجود در بدن است که لایه شفاف سطح دندان را تشکیل می دهد. مینا علاوه بر حفاظت از دندان از سایش و پوسیدگی، در زیبایی دندان تاثیر عمده ای دارد. با تخریب مینا (پوسیدگی یا شکستگی) امکان ساخت مجدد آن توسط بدن وجود ندارد.  

عاج دندان (Dentin): عاج یک ماده ی سخت زنده بوجود آمده از تعداد زیادی لوله کوچک است. قسمت عمده بافت دندان از عاج تشکیل شده که زیر مینا قرار گرفته است. عاج بطور مداوم در طی عمر انسان تشکیل می شود. سختی عاج به اندازه مینا نیست بنابراین سرعت پیشرفت پوسیدگی در آن سریع تر است    

مغز دندان (Pulp): بخش زنده داخلی دندان شامل اعصاب، خون، عروق لنفاوی و باقیمانده ی بافت های دندانی را است. عصب و رگ های خونی در بخش مرکزی دندان (در ریشه به صورت کانال و در تاج به صورت حفره) قرار گرفته اند. اعمال مربوط به تغذیه دندان، حس دندان و ساخت عاج جدید به عهده این بخش از دندان است. با ملتهب شدن مغز دندان در اثر پوسیدگی یا جراحات، دندان درد ایجاد می گردد. ضمن اینکه امکان حرکت میکروب ها در چرخه خون و انتقال به نواحی دیگر فراهم خواهد شد. 

ادامه دارد…

اجزای دندانی۱
Scroll to top