اسفند ۹۶-روز کلیه

۱۹ اسفند؛ روز جهانی کلیه

اگر به کلیه ها فکر کنیم یکی از رایج ترین کلماتی که به ذهن متبادر می شود نمک است… بیایید اطلاعاتمان درمورد نمک را به روزرسانی کنیم

۱- در طبیعت نمک یا به صورت جامد (سنگ نمک) و یا به صورت محلول در آب دریا وجود دارد. اما در هر دو حالت دارای ناخالصی های فراوانی است. که برای سلامت انسان خطرناکند. از نمک های تصفیه نشده استفاده نکنید

۲- تبلیغات غیرواقعی درمورد اثرات مفید نمکهای طبیعی بسیاری از افراد مبتلا به بیماری قلبی و فشارخون بالا را در معرض خطر قرار داده است. محدودیت نمک در این بیماران باید رعایت شود و نوع نمک مصرفی تفاوتی نمی کند.

نکته آموزشی اسفند و فروردین را هم مطالعه کنید…

اسفند ۹۶-روز کلیه
Scroll to top