دی۹۶-زلزله

۵ دی؛ روز ملی ایمنی در برابر زلزله

چرا در زلزله های اخیر تعداد مصدومان فرار بیش از مصدومان آوار است؟!

۱- در هنگام زلزله، فکر استفاده از آسانسور را از ذهن بیرون کنید؛ هم احتمال قطع برق بالاست و هم احتمال سقوط کابین

۲- هرگز در هنگام وقوع زلزله به پلکان نروید؛ پله ها مجزا از تنه اصلی ساختمان نوسان می‌کنند لذا کسانی که روی پله هستند ممکن است قطع عضو شوند. حتی اگر پله‌ها توسط زلزله فرو نریزد ممکن است در اثر وزن ازدحام زیاد افرادی که از روی آن در حال فرار هستند فرو بریزد. احتمال تنه خوردن و سقوط هم که بالاست!

اگر نه آسانسور… نه پلکان… پس چه؟

اگر در آپارتمان یا برج زندگی می کنید عاقلانه ترین اقدام در هنگام وقوع زلزله پناه گرفتن است.

فرارکردن به بیرون از ساختمان را باید به بعداز پایان لرزش موکول کنید.

دی۹۶-زلزله
Scroll to top