آذر۹۶-پژوهش

۲۵ آذر؛ روز پژوهش

قبل از ازدواج تحقیق می کنیم، قبل از خرید لباس و مایحتاج منزل موارد را بررسی یا مشورت می کنیم، قبل از…

در حوزه ی سلامت چطور؟

۱- چندبار به توصیه افراد غیرپزشک (اقوام و دوستان) دارویی مصرف کرده اید؟

۲- چقدر به فضای مجازی در رابطه با سلامت اعتماد دارید؟

۳- در مواجهه با اخبار سلامت، منبع خبر را جستجو میکنید؟

۴- آیا فرق علم و شبه علم را می دانید؟

همه باید پژوهشگر باشیم…

آذر۹۶-پژوهش
Scroll to top