آبان۹۶-مسمومیت

هفته اول آبان؛ هفته پیشگیری از مسمومیت ها

اغلب قریب به اتفاق مسمومیت ها در کودکان غیرعمدی و اتفاقی است…

کدام یک از روشهای پیشگیرانه زیر در منزل را انجام می دهید؟

۱- داروهایی که در منزل نگهداری می کنیم دور از دسترس کودکم قرار دارد و به نوجوانم هم آموزش داده ام که نباید به هیچ عنوان بدون هماهنگی از آنها استفاده کند.

۲- مواد شوینده، جرم گیر و پاک کننده دور از دسترس کودکم قرار دارد و به نوجوانم هم ضرورت استفاده از دستکش، ماسک و سایر احتیاطهای لازم حین کار با آنها را آموزش داده ام.

۳- مواد شیمیایی مثل سموم آفت کش، بنزین، نفت، تینر و روغنهای صنعتی دور از دسترس کودک و نوجوانم قرار دارد.

هم اکنون اقدام کنید که فردا دیر است…

آبان۹۶-مسمومیت
Scroll to top