کمیته پزشکی

در ابتدای سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ نامه دعوت به همکاری در کمیته پزشکی برای آن دسته از اولیای دانش آموزان که در زمینه بهداشت و درمان فعالیت می کنند ارسال و کمیته پزشکی تشکیل شد که این برنامه هرسال برای اولیای جدید این رسته تکرار می شود.

اعضای محترم کمیته توافق میکنند که در یک یا چند زمینه از موارد زیر با واحد پزشکی مجتمع همکاری نمایند:

۱٫ معاینات سالیانه دانش آموزان

۲٫ ویزیت دانش آموزان و کارکنان با تخفیف

۳٫ فعالیتهای آموزشی

۴٫ مشاوره در موارد خاص و اورژانسها

۵٫ تامین تجهیزات پزشکی

به طور متوسط هرسال حدود سه چهارم افراد مدعو، برای همکاری در “کمیته پزشکی مجتمع” اعلام آمادگی می کنند. اعضای کمیته پزشکی که از ابتدا تا کنون در برخی از این زمینه ها فعال بودند عبارتند از:

* معاینات سالیانه دانش آموزان:

سرکار خانمها دکتر آل بویه، دکتر باریک بین، بختیاری، دکتر بزّاز، حاجی آقاپور، دکتر حسنی، دکتر رفیعی راد، دکتر سلیمان، دکتر شمسایی، دکتر فلاح و کرمی

جناب آقایان دکتر آراد، دکتر افتخاری، دکتر الموسوی، دکتر پیشگو، دکتر جعفری نعیمی، دکتر دهقانی، دکتر شاهون، دکتر شهرابی، دکتر طهوری، کیانی، دکتر گل نوری، دکتر میرحسینی و دکتر نظری مقدم

* فعالیتهای آموزشی:

سرکار خانمها باباخانی، بیرانوند، جهانگیری، دکتر حبیبی، شاکرمی، دکتر فدایی، دکتر مطلبی و دکتر وزیری

جناب آقایان دکتر پورمحمدی، دکتر حسینی، دکتر غیاثی، دکتر کارخانه یوسفی و دکتر مطیعیان

* مشاوره و ویزیت رایگان یا با تخفیف:

سرکار خانمها: دکتر تفنگچی و دکتر رامزی

جناب آقایان دکتر آراد، دکتر الموسوی، دکتر پیشگو، دکتر جبّاری، دکتر خیراندیش، دکتر عبده کلاهچی و دکتر میرحسینی

* تامین تجهیزات:

سرکار خانمها دکتر طلایی و دکتر مقصودیان

جناب آقایان دکتر آراد، دکتر کریمان و دکتر مطیعیان

کمیته پزشکی
Scroll to top