حیطه های تکاملی کودکان نوآموز-۱

یک یادآوری؛ احتمالاً دو اصطلاح رشد و نموّ کودکان را زیاد شنیده اید. رشد به شاخصه های جسمی مثل قد، وزن، دور سر و… مرتبط است اما نموّ مربوط به کسب مهارتها و پیشرفت عقلی، عاطفی و اجتماعی کودک است. معمولاً مراحل نموّ کودکان را در چهار حیطه ی تکاملی (شناختی-کلامی، عاطفی، حرکتی و اجتماعی) مورد بررسی قرار می دهند.

**************************************

یک- حیطه ی شناختی و کلامی؛ مهارتهایی مثل: بیان افکار، تلفظ صحیح کلمات و صحبت روان، کنجکاوی به رویدادهای پیرامون، توجه به قصه و داستان (شنیدن فعال-بازگویی-داستانسرایی)، حفظ شعر و سرودخوانی، شناخت رنگ ها، معرفی خود و اعضای خانواده، اطلاعات عمومی، دستور زبان و دایره واژگان، تمرکز و مفاهیم ریاضی در این حیطه طبقه بندی می شود.

چگونه به تکامل کودک نوآموز خود در حیطه شناختی و کلامی کمک کنیم؟

۱- با او صحبت کنید… با viagra pas cher حوصله کلمات اشتباه را تصحیح و جمله بندی درست را با او تمرین کنید.

۲- کتابهای مصوّر تهیه کنید و از کودک خود بخواهید که قصه هایی برای آنها بسازد. در مورد داستانی که تعریف میکند سوالاتی مطرح کنید تا قصه گویی پرورش پیدا کند.

۳- از کنجکاوی او استقبال کنید و همیشه بخواهید چیزی را که نمی داند بپرسد.

۴- ضمن بازی ها، گردش و هر فرصتی رنگها، نام اشیاء، حیوانات و… را بیاموزید و دایره ی واژگانش را گسترده تر کنید.

۵- بازیهایی با او انجام دهید که تمرکز، مفاهیم ریاضی و یادآوری را در او تقویت کند.

۶- با او شعر و سرود بخوانید.

 

 

حیطه های تکاملی کودکان نوآموز-۱
Scroll to top