رشد

معاینات رشد؛ در همه مقاطع سالیانه انجام می شود.

معاینه کنندگان: اندازه گیری قد و وزن توسط کادر هر مقطع و بررسی وضعیت به عهده پزشک مجتمع

معاینات رشد سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به تدریج توسط کادر مقاطع و اغلب در پاییز انجام شد. متاسفانه به دلیل برخی ناهماهنگیها دانش آموزان پایه دوازدهم مورد معاینه قرار نگرفتند. لازم است از تمام همکاران دخیل در انجام معاینه رشد، مراتب قدردانی خود را بیان نماییم:

دبستان ۱               سرکار خانم عباسپور

دبستان ۲               جناب آقایان جنابی و مسعودی

متوسطه۱              جناب آقای ذاکری

متوسطه۲              جناب آقای صفری

برای اطلاع از وضعیت رشد فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نتایج آماری معاینات رشد از این شرح است؛

* معاینه قد :

 ۸۷% دانش آموزان در صدک طبیعی قد سنّ خود هستند.

  ۱۳% بلندتر از صدک سنّ خود هستند.

نمودار زیر فقط میانگین قد هر پایه در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ را نشان می دهد و تنها برای آنست که بتوانید برآوردی از نسبت قد فرزندتان به همکلاسی هایش داشته باشید.

با مقایسه میانگین قد دانش آموزان مجتمع با صدکهای استاندارد کشوری می توان تخمین زد که اغلب دانش آموزان ما در صدک ۹۷-۵۰ (طبیعی بلندقد) قرار دارند.

معاینه وزن :

  ۴% دانش آموزان کم وزن هستند

  ۴۹% دانش آموزان وزن طبیعی دارند

  ۲۳% از دانش آموزان دارای اضافه وزن هستند

  ۲۴% از دانش آموزان در محدوده چاقی قرار می گیرند.

آمار نشان میدهد که کمتر نیمی از دانش آموزان در وزن مناسب خود هستند و باید پدیده چاقی و اضافه وزن را در عزیزانمان جدی بگیریم.

نمودار زیر فقط میانگین وزن هر پایه در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ را نشان می دهد و تنها برای آنست که بتوانید برآوردی از نسبت وزن فرزندتان به همکلاسی هایش داشته باشید.

 

با مقایسه میانگین شاخص توده بدنی (BMI) دانش آموزان مجتمع با صدکهای استاندارد کشوری می توان برآورد کرد که متاسفانه بیشتر دانش آموزان ما در محدوده اضافه وزن قرار دارند

رشد
Scroll to top