تاریخچه و معرفی پزشکان

واحد پزشکی مجتمع معلم از ابتدای سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ با یک پزشک شروع به کار کرده است.  فعالیت این واحد از ابتدای سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ تمام وقت شد 

 در این واحد علاوه بر خدمات درمانی رایگان برای دانش آموزان و کارکنان، به تشکیل پرونده سلامت کارکنان و دانش آموزان، انجام معاینات غربالگری سالیانه دانش آموزان و فعالیتهای آموزشی نیز  پرداخته میشود.

پزشکان واحد از ابتدا تاکنون: دکتر سمیه امیری مقدم، دکتر زینب امیری مقدم و دکتر سیده معصومه بلوریان

منشی های واحد از ابتدا تاکنون: خانم طیبه سلامت و خانم الهام ارشدی

 

 

تاریخچه و معرفی پزشکان
Scroll to top