برندگان پیک سلامت دبستان ۱ اعلام شد

در شماره جدید پیک سلامت ( بهار ۹۶ ) مسابقه ای تحت عنوان ” داستان نویسی” با موضوع بهداشت فردی برگزار شد که اسامی برندگان آن به این شرح اعلام می شود:

برنده اصلی :    محمد یاسین تلافی داریانی

سایر برندگان :     آرش دارابی 

                              صدرا مقدم

                              امیرعلی نجاتی

                              علیرضا نور

 داستان نفرات برگزیده در تابلوی دبستان ۱ نصب شده است

برندگان پیک سلامت دبستان ۱ اعلام شد
Scroll to top