چهاردهمین شماره دوفصلنامه پیک سلامت کارکنان منتشر و برای مشترکین ارسال شد

شماره پاییز و زمستان از پیک کارکنان همانند شماره قبل رنگی به چاپ رسید و فقط برای مشترکین ارسال شد .

فایل پی دی اف نشریه جهت مطالعه همگان در سایت بارگذاری شده است، کلیک کنید .

چنانچه سایر همکاران علاقمند به اشتراک نشریه هستند لطفا با داخلی ۱۰۸ تماس بگیرند.

چهاردهمین شماره دوفصلنامه پیک سلامت کارکنان منتشر و برای مشترکین ارسال شد
Scroll to top