اسامی برندگان مسابقه پیک سلامت زمستان دبستان۲

دانش آموزان دبستان ۲ به مناسبت روز هوای پاک دریک مسابقه شرکت کردند و برای ۲ کاریکاتور چاپ شده در پیک زمستان عنوانی را انتخاب نمودند.

عناوین برتر و اسامی برندگان این مسابقه عبارت است از :

* تصویر شماره ۱ – سمت راست

رتبه اول       درخت و زندگی                              ( محمدیاسین قیدرلو )

رتبه دوم       التماس در غبار                              ( حامد نصیرپور )

رتبه سوم      مرگ تاریک طبیعت                         ( رضا چاروقچی )

رتبه چهارم    دمم به بازدمت وابسته است            ( بنیامین کریمی زاده )

رتبه پنجم      بگذارید درخت ها نفس بکشند          ( سبحان محرمی )

* تصویر شماره ۲ – سمت چپ

رتبه اول        آرزوی یک نفس پاک                       (بنیامین کریمی زاده )

رتبه دوم       الان همه باید برویم دود پزشکی!       ( پویا عبادی )

رتبه سوم     دودکش انسانی!                            ( محمدحسین متقی )

رتبه چهارم    آلودگی هوا مشکل سلامتی ما        ( امیر محمد واعظی )

رتبه پنجم     دودکشی در دهان!                         ( حامد نصیرپور )

اسامی برندگان مسابقه پیک سلامت زمستان دبستان۲
Scroll to top