پایان معاینات دندانپزشکی سال تحصیلی جاری همراه با اعلام نتایج

معاینات دندانپزشکی مقاطع ۴ گانه در دی و بهمن ماه انجام شد و نتایج آن هم اکنون از طریق نسیم در دسترس اولیای گرامی قرار دارد.

معاینات دبستان ۱ توسط سرکار خانم دکتر شمسایی و در دبستان ۲ توسط سرکار خانم دکتر حسنی برای تمام پایه ها انجام شد.

غربالگری در مقاطع دبیرستان فقط در بدو ورود به مقطع انجام می شود که در دبیرستان دوره اول (پایه هفتم) توسط سرکار خانم دکتر بزاز و در دبیرستان دوره دوم (پایه دهم) توسط جناب آقای دکتر شاهون به انجام رسید.

والدین گرامی با مراجعه به صفحه سلامت شخصی فرزندشان در نسیم می توانند از نتایج این معاینات به انضمام توصیه های دندانپزشک اطلاع پیدا کنند.

پایان معاینات دندانپزشکی سال تحصیلی جاری همراه با اعلام نتایج
Scroll to top