کمردرد۱- مقدمه و علل

بسیاری از ما تاکنون درد پشت یا کمر را تجربه کرده ایم… این دردها یکی از شایعترین علل غیبت از سرکار است. درواقع کمردرد یک بیماری نیست بلکه یک علامت است. البته در بیشتر موارد علت دقیق کمردرد اهمیتی در روند درمان ندارد!

علل کمردرد- علل و انواع دردهایی که افراد توصیف می کنند جزو یکی از این چند دسته هستند:

* بیماریهای مکانیکال: درد کمر به اندام تحتانی (ران و ساق پا) تیر می کشد، با فعالیت ایجاد و با استراحت بهتر می شود.

* بیماریهای التهابی: درد شبانه است، با فعالیت بهتر می شود و با استراحت از بین نمی رود. افراد مبتلا معمولاً دچار خشکی صبحگاهی بیش از نیم ساعت هستند.

* درد احشایی: شروع درد معمولاً از شکم یا لگن است که با درد پشت همراه می شود (البته گاهی فرد فقط از درد پشت شاکی است). این درد معمولاً با تغییر حالت و وضعیت بیمار تغییری نمی کند.

* بد خیمی ها: درد پشت ثابت است، با استراحت بهبود نمی یابد و در شب بدتر می شود (از روی علایم چندان نمی توان آن را از سایر علل افتراق داد).

شایع ترین علت کمردرد بیماریهای مکانیکال است (بیش از ۹۵%) و بیماری فتق دیسک هم شایع ترین علت کمردرد مکانیکال است. سایر علل کمردرد مکانیکال عبارتند از: آرتروز، جابجایی مهره ها، تنگی کانال نخاع، افزایش استخوانی شدن، شکستگی ها و…

ادامه دارد….

کمردرد۱- مقدمه و علل
Scroll to top