آموزش امداد و نجات به دانش آموزان پایه دهم

<<امداد و نجات>> یک واحد ۲نمره ای از درس آمادگی دفاعی دانش آموزان پایه دهم است. واحد پزشکی آموزش این بخش از درس آمادگی دفاعی را به عهده گرفته است. در صورت تمایل میتوانید جزوه تهیه شده این درس را دانلود نمایید

جزوه ی نظری: اصول کمکهای اولیه

محتوای آموزش عملی: نحوه پانسمان

آموزش امداد و نجات به دانش آموزان پایه دهم
Scroll to top