اختلالات یادگیری۳- اختلال نوشتن

در دو ماه گذشته مروری بر اختلالات یادگیری و شایعترین نوع آن یعنی اختلال خواندن داشتیم… پیشنهاد می کنیم اول دو بخش اول این گفتار را مطالعه کنید… اختلال نوشتن دومین نوع اختلال یادگیری و عنوان آموزش این ماه است: 

اختلال نوشتن- نوشتن فرآیندی پیچیده است و به مهارت های مختلفی بستگی دارد و مستلزم درک صحیحی از الگوهای نمادین نوشتاری است.

با بالا رفتن سن کودک و رفتن به کلاسهای بالاتر، جملات شفاهی و کتبی این کودکان به طور قابل ملاحظه ای، ابتدایی و پایین تر از سطح مورد انتظار است و از سایر کودکان عقب تر می مانند.

برخی نشانه های اختلال نوشتن عبارتند از:

نقص تکلیف: فقط در تکالیف مدرسه مشکل دارد و در سایر موارد خوب است

دست خط: دست خط او خوب نیست

کپی کردن: در کپی کردن از روی تخته سیاه و یا کتاب مشکل دارد

دیکته: در بخش کردن و نوشتن کلمات مشکل دارد

انشاء: در نوشتن افکارش روی کاغذ مشکل دارد

اشتباه نویسی: با اینکه بارها به او گوشزد شده که خوب نگاه کند یا خوب گوش کند باز هم اشتباه می نویسد

اختلالات یادگیری۳- اختلال نوشتن
Scroll to top