اختلالات یادگیری۱- مقدمه

اختلالات یادگیری- مقدمه

وقتی کودک یا نوجوان در کسب مهارتهایی مثل خواندن، نوشتن، تکلم، گوش دادن، استدلال یا ریاضیات نقص ذاتی داشته باشد از واژه اختلال یادگیری استفاده می کنیم.

حدود ۱۰-۵ درصد دانش آموزان دارای اختلال یادگیری هستند. ممکن است کودک مبتلا به اختلال یادگیری در تمام دروس ضعیف نباشد مثلاً در خواندن مشکل داشته باشد ولی در درس ریاضی مشکلی نداشته باشد. نسبت پسران با ناتوانی یادگیری بیشتر از دختران (۴-۲ برابر) است. البته این تفاوت آماری ممکن است به این علت باشد که احتمالاً دختران مبتلا به اختلال یادگیری، کمتر از پسران شناسایی می شوند.

این کودکان با تلاش زیاد، توجه بیشتر یا انگیزه دهی بهبود نمی یابند و برای یادگیری نیاز به کمک دارند. پس اگر احتمال چنین اختلالی در دانش آموز یا فرزند شما وجود دارد حتماً او را برای تشخیص و توانبخشی به کارشناسان این امر ارجاع دهید.

اختلالات یادگیری به چند دسته تقسیم میشوند (گاهی اختلال مختلط مشاهده میشود):

  1. اختلال خواندن
  2. اختلال بیان نوشتاری
  3. اختلال ریاضی
  4. اختلال یادگیری نامشخص

انشاء الله در ماههای آینده با انواع اختلالات یادگیری آشنا خواهید شد.

اختلالات یادگیری۱- مقدمه
Scroll to top