مراقبت از ناخنها

با چند روش ساده از ناخنهایتان محافظت کنید

ناخنها را همیشه کوتاه نگه دارید ولی موقع کوتاه کردن ناخن دقت کنید که بخش باریکی از هلال سفیدرنگ را باقی بگذارید. بهترین زمان کوتاه کردن ناخن بعد از استحمام است.

وقتی با مواد شوینده و پاک کننده کار می کنید از دستکش استفاده کنید.

بعد از هربار شستشوی دستها از مرطوب کننده استفاده کنید.

اگر ناخنهای شکننده ای دارید آنها را با روغن های مناسب (مثل روغن زیتون) تقویت کنید.

مراقبت از ناخنها
Scroll to top