علایم پوسیدگی دندان

علایم پوسیدگی دندان

۱- تغییر رنگ سطوح جونده دندان: این تغییر رنگ از شیارها شروع می شود و دندان در این نواحی به رنگ قهوه ای یا سیاه در می آید (در این مرحله اگر مرتب مسواک بزنیم، پوسیدگی دندان متوقف میشود)

۲- خشن شدن سطح دندان و از دست رفتن حالت صیقلی آن: این تغییر حالت در معاینات دندانپزشکی بخوبی محسوس است و خود شما هم با پاره شدن نخ دندان حین نخ کردن متوجه آن خواهید شد.

۳- احساس درد حین خوردن شیرینی یا نوشیدن مایعات سرد یا داغ (که نشانه عمیق تر شدن پوسیدگی دندان است)

۴- تغییرات رادیوگرافی در عکس دندان (نشانه قطعی پوسیدگی)

۵- بوی بد دهان

علایم پوسیدگی دندان
Scroll to top